Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Żarki - moje miejsce w Europie. Projekt edukacyjny realizowany w Szkole Podstawowej w Żarkach

Żarki - moje miejsce w Europie. Projekt edukacyjny realizowany w Szkole Podstawowej w Żarkach

W związku z Polską Prezydencja w Unii Europejskiej w szkole podstawowej przystąpiono do szeregu działań. Wszystkie one mają na celu pokazanie, jak wiele zmieniło się w ostatnim czasie w Żarkach i jak bardzo gmina skorzystała na wejściu do Unii. Projekt jest realizowany od początku roku szkolnego do 20 grudnia 2011 r.


- W tym czasie nasz kraj przewodniczy europejskiej wspólnocie. Jest to na tyle ważne wydarzenie, że warto go wykorzystać, aby uczniowie zrozumieli sens uczestnictwa Polski
w Unii oraz dostrzegli przemiany, które dokonały się w ostatnim czasie w naszej małej ojczyźnie. Bogata historia Żarek oraz dynamiczny rozwój po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej są wspaniałą bazą kształtowania postaw proeuropejskich – wyjaśnia dyrektor Tadeusz Pakuła

Wśród celów projektu wymienia się popularyzację wśród uczniów wiedzy nt. członkostwa Polski w Unii Europejskiej,  rozbudzanie kreatywności , oryginalnego widzenia Żarek  i Jury Krakowsko – Częstochowskiej, jako własnego regionu oraz promowanie jego walorów  w ciekawej formie artystycznej (scenicznej, plastycznej, fotograficznej), kształtowanie postaw patriotycznych , budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie uzdolnień  i zainteresowań uczniów.

- Nie bez znaczenia jest także wzmocnienie współpracy między szkołą a instytucjami na terenie gminy Żarki - Urzędem Miasta i Gminy Żarki, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury, Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Żarkach – dodaje T. Pakuła. 

W programie biorą udział uczniowie klas I- VI szkoły podstawowej wykazujący się zainteresowaniami humanistycznymi, charakteryzujący się pomysłowością, inwencją twórczą, umiejętnością wyszukiwania i opracowywania informacji.

W ramach zajęć przewidziano cykl spotkań z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Żarki, opracowanie prezentacji multimedialnej – Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, przygotowanie krótkiej formy scenicznej związanej z historią miasta, czy związkami Żarek z kulturą europejską w ramach konkursu artystycznego. Ponadto zaplanowano przedstawienie w ciekawej formie plastycznej rozwoju Żarek po wstąpieniu do Unii. Będzie także wykonany fotoreportaż związany z przemianami, które dokonały się w Żarkach  w ostatnim okresie. Zaplanowano również wydanie specjalnego numeru gazetki Nowinki Szkolne i przystąpienie do programu eTwinning.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

19

WRZ

2011

1268

razy

czytano