Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zakupy dla szkół. Korzyść dla uczniów.

Zakupy dla szkół. Korzyść dla uczniów.

Ponad 160 tys. zł zostanie wydatkowane na dodatkowe wyposażanie i zajęcia dla uczniów klas I-III w wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Żarki. Zadnie jest realizowane dzięki środkom pozyskanym na indywidualizację procesu nauczania. W ostatnich dniach gmina Żarki rozstrzygnęła przetarg na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach projektu „Indywidualizacja zajęć w klasach I-III szkół podstawowych” w Gminie Żarki. Wygrała firma OPI z Opola z ceną brutto 160 650,00 zł.

- Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-IIi szkoły podstawowej – wyjaśnia Jakub Grabowski, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół w Gminie Żarki. – Pierwsze pomoce dydaktyczne trafią do rąk uczniów jeszcze w tym miesiącu.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Realizacja projektu zapewnia każdemu uczniowi klas I-III bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

- Celem są zajęcia nie tylko dla uczniów dysfunkcyjnych, którzy mogą korzystać z dodatkowych zajęć m.in. z czytania, pisania, matematyki, logopedii, gimnastyki korekcyjnej. Proponujemy również zajęcia dla dzieci uzdolnionych. Indywidualizacja ma na celu zbudowanie oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami – wyjaśnia Jakub Grabowski.

Aby nauczacie realizować zgodnie z indywidualnymi potrzebami konieczne są do tego narzędzia. Dlatego szkoły podstawowe na terenie gminy Żarki zostaną doposażone w materiały pomocowe i dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny i RTV. Projekt potrwa do końca roku szkolnego.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

18

PAŹ

2011

1459

razy

czytano