Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Azbest znika z gminy Żarki. Ponad 100 osób korzysta z programu ekologicznego.

Azbest znika z gminy Żarki. Ponad 100 osób korzysta z programu ekologicznego.

Ponad 270 tys. zł na utylizację azbestu ma zapewnione gmina Żarki. Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski będą informowani telefonicznie o terminach podpisania umów przez pracownika żareckiego magistratu. Umowy będą podpisywane w październiku.

Przez ostatnie miesiące trwają intensywne prace, aby wdrożyć Gminny Programu Usuwania i Utylizacji Azbestu i Wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie gminy Żarki. W marcu br. została przyjęta uchwała przez Radę Miejską.  W dniu 11 października została podpisana umowa między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Gminą Żarki. Dzięki niej gmina Żarki otrzyma pożyczkę w wysokości 138 275 zł oraz dotację w tej samej wysokości czyli razem 276 550 zł.

- Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem otwiera furtkę do podpisywania umów z mieszkańcami gminy, którzy złożyli wnioski o utylizację azbestu – informuje burmistrz Klemens Podlejski.

Przypomnijmy, iż w kwietniu br.  zbierane były wnioski od mieszkańców, którzy deklarowali udział w programie i określali rok, w których chcą utylizować odpady. Następne miesiące upłynęły na wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji, również fotograficznej. U 110 osób, które złożyły wnioski na ten rok wykonano zdjęcia budynków mieszkalnych lub gospodarczych, na których znajduje się azbest. Miejscy urzędnicy przygotowali i złożyli dokumentację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Ogłosili nabór dla firm, które chcą wykonywać utylizację azbestu na terenie gminy Żarki. Konsekwencją złożenia wniosku była konieczność podjęcia kolejnej uchwały przez Radę Miejską o zaciągnięciu pożyczki z wojewódzkiego funduszu. Zarząd WFOŚiGW  pochylił się nad wnioskiem z gminy Żarki w połowie września. Przyznał pożyczkę w wysokości 138 275 zł oraz dotację w tej samej wysokości czyli razem 276 550 zł. To nałożyło się na kolejną wymaganą procedurę, czyli uzyskanie opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej  w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki. Pozytywna odpowiedź RIO dotarła do urzędu w ostatnich dniach września.

- Następnym krokiem jest podpisywanie umów między Gminą Żarki, a mieszkańcami, którzy zgłosili się do programu. Odbędzie się to jeszcze w październiku.  Właściciele nieruchomości zostaną poinformowani telefonicznie, kiedy mają przyjść na podpisanie umowy – wyjaśnia Barbara Labocha z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach. – Mieszkańcy przychodząc na podpisanie umowy powinni mieć przygotowany dowód osobisty, akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający własność budynku oraz numer konta bankowego.  

Utylizacja azbestu w gminie Żarki potrwa do końca czerwca 2012 r.

18

PAŹ

2011

1022

razy

czytano