Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Samorządowcy w miejscach pamięci.

Samorządowcy w miejscach pamięci.

Wicewojewoda śląski Stanisław Dąbrowa z samorządowcami powiatu myszkowskiego odwiedził groby w gminie Żarki.

W dniu 28 września w Żarkach przedstawiciele samorządu złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach, gdzie w czasie II wojny światowej Niemcy rozstrzeliwali mieszkańców tego regionu, a także na grobach wojennych powstańców styczniowych i żołnierzy Wojska Polskiego. Odwiedzili też cmentarz żydowski, na którym w dniu 6 października 1942 roku, podczas likwidacji getta, hitlerowcy rozstrzelali około 300 osób.

W takcie wizyt wojewodzie towarzyszyli starosta powiatu myszkowskiego Wojciech Picheta i wicestarosta Jan Kieras. Były również obecne: przewodnicząca Rady Miejskiej Stanisława Nowak oraz sekretarz Gminy Żarki Barbara Major.

Przedstawiciele Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego co roku przed Świętem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznych odwiedzają cmentarze województwa śląskiego. Na grobach osób zasłużonych oraz w kwaterach powstańców, żołnierzy, więźniów politycznych i policjantów złożyli kwiaty i zapalili znicze.

W najbliższych dnia my również wybierzemy się na cmentarze na terenie gminy Żarki. Zapalamy znicze i modlimy się przy mogiłach. Również w tym dniu chodzimy na miejsca krwawych bitew i na cmentarze wojenne. Nie możemy zapomnieć o tych, dzięki którym żyjemy w kraju wyzwolonym, w kraju wolnym i niezależnym, dlatego każdy z nas powinien się pomodlić za poległych za Ojczyznę, powinien zapalić znicz na grobach żołnierzy, ofiar katyńskich, w miejscach pamięci narodowej.

Poniżej kilka słów o cmentarzach znajdujących się na terenie gminy Żarki.

Cmentarz parafialny przy ul. Ofiar Katynia w Żarkach założony w 1819 r., około 700 metrów od ówczesnej centralnej zabudowy miasta. Zajmuje obszar ponad 2,5 ha, otoczony jest murem z łamanego kamienia wapiennego. Nekropolia żarecka jest miejscem spoczynku ofiar światowych wojen, żołnierzy oraz mieszkańców miasta i okolicy. W mogile żołnierzy Września złożono także ziemię  z Katynia, dla upamiętnienia sześciu żarczan, ofiar tej zbrodni. Specjalną kwaterę mają ojcowie i bracia paulini z pobliskiego klasztoru w Leśniowie. Na cmentarzu spoczywają również księża, którzy pełnili posługę  w tutejszej parafii. Po lewej stronie od wejścia widoczny jest obelisk, upamiętniający miejsce rozstrzelania przez hitlerowców w pierwszych dniach Września 1939 r. ponad stu mieszkańców Żarek i okolic.

Zabytkowy Cmentarz Wojenny w Kotowicach jest trzecim, co do liczby pochowanych wojennym cmentarzem jurajskim. Powstał bezpośrednio po walkach toczonych tu w listopadzie 1914 roku. Ostateczny wygląd nadano mu w latach 1917 – 1918. Pierwotnie spoczywało tu około 800 żołnierzy armii austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej. Po przeprowadzonej przez polską administrację w 1936 roku akcji komasacyjnej przeniesiono tu zwłoki poległych i wyposażenie nagrobne z likwidowanych nekropolii wojennych mieszczących się pierwotnie w Przewodziszowicach, Podgaju, Ludwinowie, Nowej Wsi, Łutowcu, Hucisku, Jaworzniku, Parkoszowicach i Morsku. Wśród pochowanych są między innymi polegli narodowości polskiej, czeskiej, słowackiej, węgierskiej oraz liczni Bośniacy z I Bośniacko-Hercegowińskiego Pułku Piechoty walczącego w składzie II Korpusu Armii Austro-Węgierskiej. Obecnie spoczywa tutaj prawie 2000 poległych żołnierzy Wielkiej Wojny 1914-1918.

W pobliżu ul. Polnej w Żarkach, na tzw. Kierkowie, zachował się jeden z obecnie największych i najciekawszych jurajskich cmentarzy żydowskich. Założony w 1821 r. był trzecim z kolei kirkutem w Żarkach. Do naszych czasów zachowało się ok. 1100 nagrobków - w całości lub w szczątkowych formach. Widać stojące i powalone stele-macewy, groby tumbowe i obramowane, resztki obelisków - z piaskowca, wapienia, granitu, betonu. Podziwiać można bogatą symbolikę (np. niespotykany motyw gwiazdy 8- i 12-ramiennej), liternictwo i zdobienia.

(przygotowała: Justyna Hajduśkiewicz, Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Justyna Hajduśkiewicz)

28

PAŹ

2011

992

razy

czytano