Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Powstaje stowarzyszenie oświatowe „Kaganek”.

Powstaje stowarzyszenie oświatowe „Kaganek”.

W dniu 15 listopada odbyło się spotkanie organizacyjno - wyborcze –  stowarzyszenia oświatowego „Kaganek” na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach. Wybrano członków zarządu oraz komisji rewizyjnej. Zebranie  spotkało się z wielkim zainteresowanie. Przybyli nauczyciele, rodzice oraz mieszkańcy gminy Żarki.

W trakcie zebrania przedstawiono statut stowarzyszenia oraz wybrano władze. W skład zarządu weszli: Jakub Grabowski – prezes, Małgorzata Gurbała – wiceprezes, Anna Wyporska – wiceprezes, Edyta Brodzik – wiceprezes, Ewelina Nowakowska – sekretarz, Mariola Woś – skarbnik, Wilhelm Patoń – członek,  Iwona Wójcik  –  członek, Elżbieta Duliba – członek, Renata Mizera – członek.

W komisji rewizyjnej znaleźli się:  Jadwiga Podlejska – przewodniczący, Cecylia Bojda – sekretarz,  Adam Lis- członek, Wioletta Król-  członek.

Celem stowarzyszenia jest: promowanie ucznia i wspomaganie form wpływających na jego rozwój, wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy środowisk oświatowych, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, promowanie i rozwijanie nowatorskich metod kształcenia i wychowania, prowadzenie działalności na rzecz edukacji ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, i regionalnej, upowszechnianie osiągnięć nauczycieli, integracja środowiska lokalnego, sygnalizowanie potrzeb i problemów oświaty, tworzenie lobby rodziców i uczniów, współdziałanie w inicjowaniu i koordynowaniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Stowarzyszenie realizować będzie cele poprzez organizowanie działalności naukowej nauczycieli, wspieranie inicjatyw samokształceniowych, pozyskiwanie pomocy na rzecz uczniów w tym środków na rozwijanie talentów i zdolności uczniów oraz organizowanie zajęć pozaszkolnych, rekreacyjnych i pozalekcyjnych, a także prowadzenie placówek oświatowych. Ponadto będzie wydawać informatory, katalogi, biuletyny i czasopisma oraz prowadzić strony internetowej. Stowarzyszenie będzie nawiązywało współprace z instytucjami samorządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz oświaty, kultury, nauki i sportu. Członkowie „Kaganka” będą organizować imprezy m.in. kulturalne, oświatowe oraz sportowe.

(przygotowała: Justyna Hajduśkiewicz, Katarzyna Kulińska-Pluta)

21

LIS

2011

1059

razy

czytano