Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Inwestycje, ludzie, wydarzenia 2011 r. – podsumowanie.

Inwestycje, ludzie, wydarzenia 2011 r. – podsumowanie.

W czasie ostatniej sesji rady Miejskiej w Żarkach została pokazana prezentacja multimedialna nt. zadań realizowanych przez Gminę Żarki oraz zaprezentowano sukcesy mieszkańców lokalnej społeczności.

Niewątpliwie najważniejsze stało się przeprowadzenie gimnazjum do nowego budynku przy ul. Ofiar Katynia., Inwestycja warta blisko 6 mln 200 tys. zł, była w pięćdziesięciu procentach sfinansowana ze środków unijnych. Z resztą ze wsparciem Unii Europejskiej zakończono remont domu kultury, wybudowano drogi na Osiedlu 600-lecia, powstała kompostowania osadów ściekowych, stadion, zagospodarowany jest teren przy basen, trwają prace przy kanalizacji sanitarnej. Dwa  budynki oświatowe – szkoła w Przybynowie oraz przedszkole w Żarkach przeszły gruntowną termomodernizację.
Lifting przeszła ulica Piłsudskiego w Żarkach. Nowe odcinki dróg asfaltowych zyskały Czatachowa, Ostrów – ul. Kolejowa, Wysoka Lelowska – Przybynów przez Kępinę, ul. Czarka na znacznym fragmencie.

W 2011 r. rozpoczęto prace na dwóch drogach na Osiedlu Olesiów – Chopina oraz Olszową. W Żarkach powstał Orlik przy Szkole Podstawowej.

- To był dobry rok dla gminy Żarki. Budżet na 2012 jest mniejszy o kilka milionów złotych. Wpływa na to wyczerpywanie się środków unijnych. Konkursy w województwie śląskim są już na finiszu jeśli chodzi o pieniądze inwestycyjne – powiedział burmistrz Klemens Podlejski.

Poniżej podsumowanie 2011 roku:

Budowa Gimnazjum Gminnego w Żarkach wraz z Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej
Wartość:   6 mln 200 tys. zł, dofinansowanie: 3 239 061,00 zł
Efekt: W gimnazjum znajduje się dziesięć klas – pracowni, świetlica oraz stołówka wraz z zapleczem kuchennym, gabinety dla dyrektora, pedagoga szkolnego, sekretariat, pokój nauczycielski, szatnie. Jest to budynek piętrowy powiązany funkcjonalnie z budynkiem istniejącej sali gimnastycznej. Obok boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią.
Wykonawca: Pol-Rem z Myszkowa.
Nagrody: W grudniu 2011 r. wykonawca i inwestor odebrali nagrodę Jurajski Produkt Roku dla Gimnazjum w Żarkach.

Budowa  i przebudowa ciągu drogowego ulic: Kopernika, Chabrów, Chryzantem, przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej – ulicy Serwin

Wartość zadania:  3 781 820,19, Wartość dofinansowania: 3 193 965,99
Termin: 2010-2011
Efekt: - Wybudowano i przebudowano drogi na długości 2 km w ciągu ulic: Kopernika, Chabrów, Serwin, Chryzantem, przedłużeniu ulicy Chryzantem do ulicy Leśniowskiej w Żarkach
- Poprawiono bezpieczeństwo pieszych, kierowców, rowerzystów
- Stworzono alternatywne połączenie komunikacyjne dzielnicy Leśniów z pominięciem centrum miasta
- Powstała dogodna trasa dojazdowa do centrum pielgrzymkowego w Leśniowie oraz centrum handlowego – Żareckie Jarmarki
- Nastąpiła poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej kluczową sieć drogową Województwa Śląskiego
- Długofalowo inwestycja wpłynie na pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy
Zakres wykonanych prac: roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnieniowe, położenie nowych nawierzchni na jezdni, chodnikach, wjazdach, oznakowanie, prace porządkowe
Wykonawca: Akwa Żarki


Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury etap II
Wartość zadania:   4 074 163,63, Wartość dofinansowania: 3 398 000,00

Termin: Maj 2010 r. – listopad 2011r.
Efekt:  
- dokonano gruntownej modernizacji dawnej synagogi pod potrzeby domu kultury podnosząc jej walory funkcjonalne
- powstał nowoczesny budynek przystosowany pod cele kulturalne z salą widowiskową, garderobami, pracowniami tematycznymi, salami wystawienniczymi i multimedialnymi, biurami, pomieszczeniami gospodarczymi
- nastąpił wzrost powierzchni użytkowej obiektu o około 50 proc. w ramach tej samej kubatury poprzez wprowadzenie dodatkowych stropów
- przebudowa wyodrębniła wizualnie dawną synagogę w elewacjach północnej i południowej, efekt osiągnięto wprowadzając rozwiązania architektoniczne – dawne detale
- nawiązano w fasadzie zachodniej do dawnego wyglądu (przedwojennego) – w zakresie szczytu, detali architektonicznych, trzyosiowego układu otworów w ścianie
Wykaz prac: osuszanie ścian i wymiana instalacji,  przebudowa pomieszczeń i roboty wykończeniowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja kotłowni, wykonanie elewacji , zamontowanie przeszklonego dachu nad częścią alkierzową od strony wschodniej i świetlików dachowych,  dobudowa od strony południowej dwukondygnacyjnego obiektu mieszczącego funkcje cateringowe oraz salę multimedialną, zagospodarowanie zewnętrzne terenu – parkingi, zakup wyposażenia  dla pracowni tematycznych (plastycznej, muzycznej, małych form teatralnych, edukacji kulturalnej)  i sal multimedialnych
Wykonawca: Firma Pol Rem Myszków


Sport bez granic - przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy Steinkellera w Żarkach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia etap I
Wartość zadania: 1 834 552,45, Dofinansowanie: 1 559 369,58

Efekt: Projekt polegał na przebudowie ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy ulicy Steinkellera w Żarkach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, w celu poprawy warunków do aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. W ramach zadania zrobiono odwodnienie boiska, wymieniono całą darń na boisku głównym, powstały 3 nowe trybuny, część jednej z trybun jest zadaszona, zamontowane zostały krzesła plastikowe, oraz nowe boksy dla zawodników rezerwowych, zakupiono 3 urządzenia do pielęgnacji trawy: kosiarkę, wózek samo podlewający, skaryfikator, ponadto zostało zamontowane nowe ogrodzenie i ułożony został chodniki z kostki brukowej – dojście do boiska. Wykonawca: Firma BUD-WOD-BIS we współpracy z firmą Tamex


Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach
Wartość zadania: 1 167 892,67  dofinansowanie: 510 000,00
Efekt: W ramach projektu zostały wykonane dwa boiska do piłki plażowej, plac zabawa, ścieżki zdrowia, budynek letniej kawiarenki.
Wykonawca: BUDREMO-BMK Sp. z o.o. z Koszęcina

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przybynowie
Wartość zadania: 514 480,67, dofinansowanie: 437 308,56

Efekt: Szkoła została ocieplona, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, pokrycie dachu, instalacja co. wraz ze źródłem ciepła, wykonano nowe obróbki blacharskie, zamontowano rynny i rury spustowe.
Wykonawca:  STB Sp. z o.o. CzęstochowaTermomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Żarkach
Wartość zadania:  530 122,60, dofinansowanie: 337 701,15

Efekt: Przedszkole zostało ocieplone, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, pokrycie dachu, instalacja co. wraz ze źródłem ciepła, wykonano nowe obróbki blacharskie, zamontowano rynny i rury spustowe.
Wykonawca:  STB Sp. z o.o. Częstochowa

Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Żarkach Wartość:  368 869,59  zł, dofinansowanie: 225 250,00 zł

Efekt: Projekt polega na wykonaniu IV etapu budowy sieci kanalizacyjnej w Żarkach i Wysokiej Lelowskiej. Przedmiotem inwestycji jest m.in.: sanitarna kanalizacja grawitacyjna o długości 7,699 km oraz przepompownie. W efekcie planuje się przyłączyć do sieci 173 gospodarstwa domowe m.in. w Żarkach, Przewodziszowicach, Wysokiej Lelowskiej.
Wykonawca: BUDREMO-BMK Sp. z o.o. z Koszęcina


Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska zadanie IV
Wartość:  4 050 539,96 zł, dofinansowanie: 3 442 466,39 zł

Termin: 2011 -2012
Efekt: Projekt polega na wykonaniu IV etapu budowy sieci kanalizacyjnej w Żarkach i Wysokiej Lelowskiej. Przedmiotem inwestycji jest m.in.: sanitarna kanalizacja grawitacyjna o długości 7,699 km oraz przepompownie. W efekcie planuje się przyłączyć do sieci 173 gospodarstwa domowe m.in. w Żarkach, Przewodziszowicach, Wysokiej Lelowskiej. Wykonawca: SITA Częstochowa


Orlik dla Żarek
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w Żarkach przy Szkole Podstawowej, ul. Częstochowska 61

Wartość: 1 196 104,23, z budżetu państwa 500 000,00, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 333 000,00 zł, z budżetu gminy Żarki 363 104,23 zł

Efekt: wybudowanie boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2  (pole gry 26,0m x 56,0m) z nawierzchnią ze sztucznej trawy, wielofunkcyjnego boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę,  badmintona, tenis o wymiarach 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m) z gładką nawierzchnią z kolorowego granulatu, ciągów komunikacyjnych, oświetlenia boisk z naświetlaczami, ogrodzenia terenu z bramą wjazdowa i furtką wejściową, infrastruktury technicznej instalacji wodno –kanalizacyjnej, elektrycznej, odwodnienia boisk.  

Wykonawca: PRESTIGE Sp. z o.o. ze Szczecina


Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żarkach
Wartość:   663 907,69 z, dofinansowanie:  341 900, 00 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Efekt:  przebudowano  271,50 mb drogi oraz 620,80 mb chodnika. Powstał kanał deszczowy wraz z przykanalikami, drogę oznaczono i wytyczono dwa przejścia dla pieszych. Przy ulicy zasadzono 29 drzew zwanych katalpami. Na wysokości posesji nr 17 osadzono dwie zabytkowe płyty chodnikowe  z wapienia wielkości 1,5 na 1 metr unikatowe w skali kraju.  Kolor kostki nawiązuje do kolorów zastosowanych przy modernizacji Starego Rynku. Stworzono około 60 miejsc parkingowych.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe Drogrem z Nowej WsiPrzebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Przybynów – Wysoka Lelowska
Wartość: 210 127,02 zł brutto, dofinansowanie około 50 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Efekt: asfaltowa droga o długości 1075 metrów bieżących połączyła Przybynów z Wysoką Lelowską. Rozpoczyna się od ul. Żareckiej w Przybynowie poprowadzi przez tzw. Tarnawę aż do ul. Długiej w Wysokiej Lelowskiej

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Remontowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o.


Przebudowa ul. Olszowej i ul. Chopina w Żarkach
Wartość: 370 tys. zł
Efekt: W ramach zadania będą zmodernizowane dwie ulice na Osiedlu Olesiów. Na jednej i drugiej ulicy zostaną położone nowe krawężniki, nawierzchnia oraz powstanie odwodnienie. Chodniki na ulicy Olszowej, od strony osiedla na całej długości, a od ulicy Myszkowskiej po stronie szkoły do parkingu szkolnego. Na ulicy Chopina chodniki będą po obu stronach.
Wykonawca: AKWA

Wóz dla OSP Przybynów
Wartość:  180 tys. zł, dofinansowania z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP – 60 tys. zł

Efekt: Samochód ratowniczo-gaśniczy Star 266 uzyskał nową zabudowę.  Auto jest wyposażone w maszt oświetleniowy, agregat prądotwórczy, pompę szlamową średnią, pompę pływającą, piłę do drewna, szybkie zwijanie. W aucie mieści się sześcioosobowa załoga


Wóz dla OSP Kotowice
Wartość:  149  tys. zł

Efekt: samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244 uzyskał nową zabudowę. Auto wyposażone  w maszt oświetleniowy, agregat prądotwórczy, pompę szlamową, pompę pływającą, dwie piły spalinowe, szybkie zwijanie, aluminiową drabinę 3 - elementową. W wozie zmieści się sześcioosobowa załoga.


Środki na naprawy dróg z funduszy popowodziowych

Remont ul. Kolejowej w Ostrowie,


Wartość: 67 539,27 zł ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi
Efekt: Nowa nakładka asfaltowa na długości 442 metrów oraz utwardzenie poboczy
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków”


Remont ul. Grzybowej w Przybynowie

Wartość: 40 153,96 zł ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi
Efekt: uzupełnienie i profilowanie podbudowy na długości 400m
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marzena Duda z Przybynowa


Remont  ul. Czarka w Żarkach oraz przedłużenie ul. Kukuczki w Żarkach

Efekt: uzupełniono podbudowę i położono nakładkę frezową na przedłużeniu ul. Kukuczki na długości 415 metrów, na ul. Czarka wykonano podbudowę, nawierzchnię bitumiczną oraz utwardzono pobocza na długości 1320 metrów.
Wartość: w 2011 r. koszt zadania wyniósł w sumie 276 968,71 zł. Wykonane prace były kontynuacją robót rozpoczętych w 2010 r. (w 2010 r. było wydano prawie 185 tys. zł)
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków”Przebudowa drogi gminnej w Czatachowie

Efekt: przebudowa drogi gminnej na odcinku Czatachowa-Pustelnia na długości 608 metrów oraz budowa 21 miejsc parkingowych
Wartość: 361 tys. zł., zadanie zostało sfinansowane ze środków gminy Żarki oraz z dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 286 644,00 zł na usuwanie skutków powodzi.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe DROGREM  Krzysztof Kołodziejczyk z Nowej Wsi

Remont kanalizacji deszczowej

Przy ul. Mokrej w Żarkach wyremontowano 78 metrów bieżących kanalizacji deszczowej za 43 210,43 zł.
Wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur z Kroczyc

Przy ul. Chopina wyremontowano 95 metrów bieżących kanalizacji deszczowej za kwotę 54 502,83 zł, wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne Akwa z Żarek.

Prace finansowane w ramach promesy od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi z 2010 rok

Remont mostu na ul. Wierzbowej w Żarkach

Wyremontowano spód mostu przy użyciu betonu natryskowego, wymieniono barierki. Prace wykonał Zakład Budowlano – Drogowy Adam Trzepizur z Kroczyc za 94 926,43 zł.

Prace finansowane w ramach promesy od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku.


Sukcesy mieszkańców


 Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki

Wartość:  192 876,00 zł,  20 251,98 z budżetu MOPS, dofinansowanie w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Efekt: W projekcie wzięło udział 15 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dwóch panów. Siedem osób podjęło pracę. Dziewięć osób ukończyło szkolenie z zakresu kasy fiskalnej, dwie osoby zdecydowały się na kurs przygotowujący do zawodu spawacza, kolejne dwie szkoliły się w specjalizacji kucharskiej, a jedenaście osób zdecydowało się na kurs kosmetyczny. Z każdym uczestnikiem zawarty został kontrakt socjalny. Ponadto grupa bierze udział w szkoleniach z zakresu: treningu kompetencji i umiejętności społecznych, radzenia sobie ze stresem, zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne sił, aktywnego poszukiwania pracy, zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych – kursy dostosowane do możliwości oraz zainteresowań uczestników,  pierwszej pomocy przedlekarskiej. Bierze udział w seminariach z równości szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym,  „Jak być rodzicem”, „Poznaj swoje prawa”, z profilaktyki uzależnień. Korzysta z integracyjnych wyjazdów m.in. do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu.  Wykonawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach

Zmodernizowana studnia w Jaroszowie
16 osób, członków Stowarzyszenia "Jurajskie Amonity" oraz mieszkańców wsi pracowało przy odnawianiu studni gromadzkiej w centrum wsi.   Z miejskiej kasy sfinansowano piękną kratę i pokrycie dachu gontem. W dniu 23 czerwca zorganizowano uroczyste spotkanie przy studni.


Ekspert Śląskich Smaków

Zaszczytny tytuł Eksperta Śląskich Smaków i nagrodę Złotego Durszlaka zdobyli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żarkach. Młodzież - Żaneta Harasimowicz i Norbert Kozik z I klasy pod kierunkiem Marzenny Lesiak - w tyle zostawiła ekipy profesjonalnych kucharzy z całego województwa. Przebojem okazał się przygotowany przez uczniów z Żarek sernik z sosem z żurawiny. Poza tym deserem jury smakowała zupa cebulowa po śląsku i przepyszna kaczka z jabłkami i żurawiną. W nagrodę młodzi kucharze wzięli udział w warsztatach kuchni molekularnej.Gospodarstwo Agroturystyczne „Między Zamkami” z Kotowic w gm. Żarki najlepsze w województwie śląskim

Pierwsze miejsce dla jurajskiego agrogospodarstwa z gminy Żarki w Wojewódzkim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne.


Nagroda dla Minskansenu Wsi Jurajskiej w Przybynowie.
Najlepszym przedsięwzięciem odnowy wsi w województwie śląskim uznano Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie prowadzony przez Barbarę i Artura Sochów w ramach Konkursu piękna Wieś Województwa Śląskiego.

Certyfikaty turystyczne dla pierogów z Maciejówki i Miniskansenu Wsi Jurajskiej w Przybynowie.
Częstochowska Organizacja Turystyczna przyznała certyfikaty dla osób zajmujących się turystyką. Najlepszym produktem turystycznym uznano Miniskansen Wsi Jurajskiej przy Agrogospodarstwie Pod Skałką, a najlepszą potrawą – pierogi z Zagrody Maciejówka.


Wojciech Mszyca laureatem nagrody wojewody
Statuetkami „Śląskie na 5” nagradzane są osoby i instytucje, których osiągnięcia znacząco przyczyniły się do promocji województwa śląskiego, jego dorobku gospodarczego, naukowego i kulturalnego w Unii Europejskiej. W 2011 roku statuetka trafiła do rąk Wojciecha Mszycy w kategorii Kultura za ochronę i upowszechnianie dóbr kultury, zabytków techniki, a szczególnie za promowanie w czasie  polskiej prezydencji w UE - polskiego, śląskiego, katowickiego 86-letniego roweru Ebeco z 1925 r. na międzynarodowej 14. Velocipediade'2011 w Lipsku oraz na 38. zlocie Adler-Motor-Veteranen-Club w Bad Buchau

Sukcesy Gminy

Żarki - w dwudziestce najlepiej prosperujących gmin województwa śląskiego

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przygotowała listę stopnia zamożności poszczególnych gmin. Miarą był dochód przypadający na jednego mieszkańca. W pierwszej dziesiątce najlepiej prosperujących gmin z województwa śląskiego nie ma ani jednej z regionu częstochowskiego. Na 17. tej pozycji są Żarki, z dochodem na mieszkańca wynoszącym 3 872 złote.

Żarki w pięćdziesiątce gmin, które najwięcej wydają na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca

W 2010 r. wydatki inwestycyjne na mieszkańca gminy wyniosły 2  132 zł. W województwie śląskim na wyższych pozycjach są tylko Wisła, Szczyrk, Ustroń według raportu opublikowanego przez Rzeczpospolitą . Zestawienie powstało na podstawie danych Ministerstwa Finansów za 2010 r. Pod uwagę brano przede wszystkim informacje o wydatkach inwestycyjnych i wydatkach na zakupy jednostek budżetowych. Ranking odzwierciedla inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Żarki znalazły się na 47 miejscu wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Z województwa śląskiego w 50 znalazły się tylko Wisła - 4060 zł na mieszkańca, Szczyrk - 2 927 zł na mieszkańca, Ustroń - 2311 zł na mieszkańca, Żarki – 2132 zł na mieszkańca.  W Polsce jest 597 gmin miejsko-wiejskich i 306 gmin miejskich to daje łącznie 903 jednostki. Żarki znajdują się na 47 miejscu angażujących znaczne środki na inwestycje wśród 903 samorządów.
Sukcesy Gminy

Azbest znika z gminy Żarki

Wartość: pożyczka w wysokości 138 275 zł oraz dotacja w tej samej wysokości czyli razem 276 550 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Efekt: Od 110 mieszkańców zostaną odebrane i zutylizowane wyroby azbestowe
Termin: 2011 – czerwiec 2012


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

W załączeniu prezentacja.

30

GRU

2011

1279

razy

czytano