Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Nowy Rok 2012, nowy budżet 2012 r.

Nowy Rok 2012, nowy budżet 2012 r.

Radni miejscy uchwalili budżet dla Miasta i Gminy Żarki na 2012 rok. Zapewnia środki na równomierny rozwój.

W budżecie na rok 2012 zaplanowano dochody w kwocie 26 263 952 zł oraz wydatki w kwocie 25 392 540  zł.

W ramach wydatków bieżących zapewnione są środki na utrzymanie dróg, obsługę placu targowego, gospodarkę komunalną, oświetlenie ulic. Znaczny procent zajmują wydatki w zakresie oświaty – 9 mln 200 tys. zł.   Na pomoc społeczną blisko 4 mln 900 tys. zł, w tym  4 miliony z dotacji państwa, 172 tys. ze środków europejskich, pozostała kwota ze środków własnych miasta. Na działalność z zakresu kultury przeznaczanych jest 420 tys. zł na MGOK, 200 tys. zł na bibliotekę, na zadania z zakresu sportu 210 tys. zł. Zaplanowano 100 tys. zł na budowę szpitala powiatowego.

- Poza środkami na działalność bieżącą zaplanowano 1 mln 120 tys. zł na spłatę kredytu zaciągniętego przez Gminę. Stan długu na koniec 2011 wynosi 4 mln 258 tys. zł, co stanowi 12 proc. dochodów i jest to bezpieczny stopień zadłużenia – wyjaśniła Dorota Mucha, skarbnik Gminy Żarki.

Projekt budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Radni miejscy poparli założenia do budżetu i przyjęli uchwałę budżetową na ostatniej sesji w 2011 roku.
W załączeniu budżet 2012.

03

STY

2012

926

razy

czytano