Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Szansa dla bezrobotnych - nabór do szkolenia - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Szansa dla bezrobotnych - nabór do szkolenia - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach ogłasza nabór uczestników do realizowanego w 2012 r. projektu systemowego pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami projektu mogą być osoby korzystające z pomocy społecznej w tutejszym ośrodku, bezrobotne, będące w wieku aktywności zawodowej 15-64 i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać z różnych bezpłatnych form wsparcia przewidzianych w projekcie.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach ul. Myszkowska 28, w godzinach 7.30-15.30. Kontakt telefoniczny pod numerem (34) 313 00 85.

Zobacz, co i jak realizowano w czasie poprzednich edycji projektu:

 http://www.umigzarki.pl/index1.php?go=kapital_ludzki

(przygotowała: Agnieszka Pala-Czyż)

19

STY

2012

932

razy

czytano