Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Infrastruktura zaplecza turystycznego - spotkanie informacyjne

Infrastruktura zaplecza turystycznego - spotkanie informacyjne

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa RPO WSL na lata 2007 - 2013 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców.

Spotkania informacyjne odbędą się w:

Chorzowie, 23 stycznia 2012 r. w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, Chorzów ul. Katowicka 47, pok. 6, parter, w godzinach od 10.00 do 14.00.

Bielsku-Białej, 25 stycznia 2012 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, sala konferencyjna, I piętro, pok. 122, w godzinach od 10.00 do 14.00.

Częstochowie, 27 stycznia 2012 r. w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A, ul. Wały Dwernickiego 117/121, w godzinach od 10.00 do 14.00.

Jastrzębiu-Zdroju, 9 lutego 2012 r. w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, sala 129 budynek A (sala Rady Miasta), w godzinach od 10.00 do 14.00.

Tematyka spotkań poświęcona jest zasadom pozyskiwania wsparcia na inwestycje z zakresu budowy, przebudowy i remontu bazy noclegowej oraz gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w ramach Poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa.

Omówione zostaną zasady dotyczące:
- pozyskiwania wsparcia,
- wypełniania wniosku o dofinansowanie,
- kwalifikowalności wydatków,
- kryteriów oceny projektów.
Do udziału w spotkaniach Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.
Spotkania będą miały charakter nieodpłatny.

W celu wzięcia udziału w wybranym spotkaniu Organizator prosi o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres zgloszenia@scp-slask.pl lub faxem pod numer tel. 032 743 91 61. Karta zgłoszeniowa oraz harmonogram spotkań dostępne są na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl.

Zgłoszenia uczestników będą potwierdzane drogą mailową. Z tego względu Organizator prosi o wskazanie adresu mailowego, na który powinno zostać przesłane potwierdzenie ze strony Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Jednocześnie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.

Tematyka spotkań w Chorzowie, Bielsku Białej, Częstochowie i Jastrzębiu-Zdroju jest identyczna, Organizator prosi o zaznaczenie na karcie zgłoszeniowej właściwej lokalizacji.

W razie pytań prosimy o kontakt z Komórką ds. Informacji i Promocji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Osoby udzielające informacji: Adriana Witkowska-Konieczny, Jolanta Kubica tel. (032) 743 91 65.

Mamy nadzieję, że przedsięwzięcie to spotka się z Państwa szerokim zainteresowaniem.

(przygotowała:  Elżbieta Trzeciak Częstochowska Organizacja Turystyczna)

19

STY

2012

1003

razy

czytano