Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zmianami) oraz  Uchwały Nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

ogłasza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowych w roku 2012 do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym w terminie do dnia 10 lutego 2012 r. na adres: Urząd Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17 z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych  w otwartych konkursach ofert w roku 2012”.

25

STY

2012

916

razy

czytano