Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Nowe ulice na Osiedlu Sportowców w Żarkach

Nowe ulice na Osiedlu Sportowców w Żarkach

Kamili Skolimowskiej, Janusza Kusocińskiego, Władysława Komara, Kazimierza Górskiego oraz Huberta Wagnera. Nadanie i zmianę  nazw ulic odbyło  się na wniosek mieszkańców - właścicieli posesji. Stosowną uchwałę podjęli radni Rady Miejskiej w Żarkach w dniu 27 stycznia.
Podczas poprzedniej sesji 27 grudnia podjęto temat uporządkowania nazewnictwa ulic na tzw. Osiedlu Sportowców. W związku z faktem, iż  zdania były mocno podzielone postanowiono zorganizować wspólną komisję, która odbyła się w dniu 17 stycznia. Radni Rady Miejskiej skonsultowali temat  z mieszkańcami i dopiero po tym podjęli stosowną uchwałę.
Wyznaczenie ulicy J. Kusocińskiego i K. Skolimowskiej wywołało spore zamieszanie wśród radnych , jednak na Komisji wszystko zostało wyjaśnione i uporządkowane – tłumaczy burmistrz Klemens Podlejski.
Ulice zostały wytyczone na obszarze tzw. Osiedla Sportowców w Żarkach,  jadąc  do Wysokiej Lelowskiej po lewej stronie ulicy Częstochowskiej. O wprowadzenie i zmianę nazw wnioskowali mieszkańcy.
Zmiany nazwy ulicy  Janusza Kusocińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb Żarki jako droga o nr ewidencyjnym D 1625/27 na ulicę  Kamili Skolimowskiej. Ulicy od Wysokiej Lelowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb Żarki jako droga nr ewid. D 1626 arkusz mapy – 17 dochodzącej do ulicy Koziegłowskiej nadaje się nazwę im. Janusza Kusocińskiego, ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb Żarki jako droga nr ewid. D 1625/80 arkusz mapy – 17 nadaje się nazwę – Władysława Komara, ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb Żarki jako droga nr ewid. D 1625/83 arkusz mapy – 17 nadaje się nazwę – Kazimierza Górskiego, ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb Żarki jako droga nr ewid. D 1625/96 arkusz mapy – 17 nadaje się nazwę – Huberta Wagnera.

Graficzny przebieg dróg przedstawiony jest na mapie załączonej poniżej.  

02

LUT

2012

1156

razy

czytano