Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Dożynki gminne i parafialne za nami.

Dożynki gminne i parafialne za nami.

W dniu 9.09.2007r. w Gminie Żarki odbyły się dożynki. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. która poprzedzona została koncertem orkiestry dętej z Żarek. Msza św. odbyła się na ołtarzu polowym  przy kościele bł. ks. Ludwika Gietyngiera w Jaroszowie, była koncelebrowana przez proboszcza parafii Żarki ks. Jana Wajsa oraz o. Antoniego z Leśniowskiego Sanktuarium. Podczas homilii ks. Jan Wajs uświadamiał jak ważną rolą dla ludzkości jest praca rolnika i jego poświęcenie . Po mszy św. nastąpiło poświęcenie wieńcy dożynkowych, które zostały przygotowane przez poszczególne sołectwa z terenu gminy Żarki. Następnie utworzono korowód dożynkowy, który był prowadzony przez samochód strażacki z OSP Jaroszów za nim jechała bryczka w której zasiedli burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski, starościna dożynek czyli sołtyska Zawady Zofia Zamora oraz ks. Jan Wajs wraz z ks. Romanem Cer z Przybynowa. Do barwnego korowodu dożynkowego w Jaroszowie wprost z dożynkowej mszy w Przybynowie dołączyli mieszkańcy parafii p.w.św. Mikołaja z Przybynowa. Podczas przejścia na teren szkoły podstawowej w Zawadzie grała orkiestra dęta z Żarek . Na początku festynu dożynkowego odbyło się symboliczne przekazanie chleba przez starościnę dożynek Zofię Zamorę oraz starostę sołtysa wsi Jaroszów Stanisława Gradzika, a także radnego wsi Przybynów Henryka Świerdzę, oraz członkinię rady sołeckiej Olę Marchewkę burmistrzowi Żarek.
Po nim nastąpiło wręczenie wieńcy dożynkowych dla zaproszonych gości. I tak wieniec od mieszkańców Wysokiej Lelowskiej trafił do zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach Jerzego Kota, przedstawiciele Przybynowa wręczyli radnej Rady Powiatu Myszkowskiego Jadwidze Skalec, Jaroszów przekazał ks. Janowi Wajsowi, Zawada burmistrzowi Żarek Klemensowi Podlejskiemu, Suliszowice Staroście Myszkowskiemu Marianowi Wróbel, Jaworznik dyrektorce Szkoły Podstawowej Annie Wyporskiej, Ostrów poseł Jadwidze Wiśniewskiej, Zaborze sekretarz Miasta i Gminy Żarek Barbarze Major, Żarki dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Myszkowie Leokadii Mizerskiej, Czatachowa
o. Antoniemu z Klasztoru Ojców Paulinów, wieniec trafił na ręce ks. Jana Wajsa.
Kolejnym punktem programu były występy lokalnych zespołów. Jako pierwsza wystąpiła kapela Ani – Ani z Żarek po niej zespół Carmen, Ostrówiolinki, Lira, Wysoczanki i Kłos oraz dzieci ze świetlicy w Czatachowie.
Na zakończenie festynu dożynkowego zagrali: Marcin Szczygieł i Kamil Gaciek oraz zespół Letko Strawni. Mimo, iż padał deszcz tańczących pomiędzy kroplami deszczu nie zabrakło.
Za aktywizację lokalnej społeczności należą się szczególne podziękowania radom sołeckim z Jaroszowa i Zawady, sołtysom i radnym z wiosek organizujących dożynki, oraz pedagogom ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie i pracownikom Domu Kultury.


(Przygotowała: Anna Stodółkiewicz, fot. Anna Stodółkiewicz)

12

WRZ

2007

8557

razy

czytano