Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Bezpłatne szkolenia – nie zwlekaj. Możesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje pozarolnicze.

Bezpłatne szkolenia – nie zwlekaj. Możesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje pozarolnicze.

Prawo jazdy kategorii C, nauka języków obcych, agroturystyka, obsługa komputera, a może hotelarstwo? Rozpoczyna się nabór na bezpłatne szkolenia w związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Agroturystyka Twoją Przyszłością" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zachęcamy mieszkańców gminy Żarki zainteresowanych osobistym rozwojem w zakresie języków obcych, obsługi komputera, szkoleń związanych z agroturystyką i prawem jazdy kategorii C do udziału w proponowanych szkoleniach. Projekt dzięki bezpłatnemu kompleksowemu wsparciu szkoleniowo-doradczemu umożliwi uczestnikom uzyskanie nowych lub  podniesie posiadanych umiejętności, które pozwolą im na zatrudnienie w sferze pozarolniczej, wykorzystanie swojego potencjału w agroturystyce lub pokrewnych działalnościach, a uzyskanie kompetencji potwierdzonych certyfikatem wzmocni ich pozycję rynkową.

Projekt "Agroturystyka Twoją Przyszłością" skierowany jest do 100 osób:

•    posiadających status rolnika lub domownika (rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik w rozumieniu przepisów ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników),
•    zamieszkujących w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców, w powiatach częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim,
•    wykonujących działalność rolniczą, lecz zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub podjęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,
•    z własnej inicjatywy zainteresowanych udziałem w projekcie i zatrudnieniem w sferze pozarolniczej.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia w zakresie:
•    szkolenia językowe - język angielski lub niemiecki wraz z międzynarodowym egzaminem
•    szkolenia komputerowe ECDL
•    gastronomia i hotelarstwo
•    księgowość małej firmy
•    agroturystyka
•    kurs dla kandydatek na pokojowe w obiektach hotelarskich
•    szkolenie kwaterodawców z elementami hotelarstwa
•    kurs "prawo jazdy kategorii C"

Dodatkowo każdy uczestnik objęty zostanie indywidualnym doradztwem zawodowym, pomocą w określeniu celów zawodowych pozwalającą uczestnikom na aktywne zachowania na rynku pracy, budowanie drogi zawodowej poza rolnictwem.
 
Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Żarkach. Tel. (34) 3148036 w. 29.  Serdecznie zachęcamy do zgłaszania się.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel.: +48 728 965 070, +48 695 464 919, mail: agroturystyka@deutsch.com.pl, http://www.deutsch.com.pl/agroturystyka/

 

13

LUT

2012

965

razy

czytano