Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej - 22 luty, godz. 9.00, UMIG Żarki

Sesja Rady Miejskiej - 22 luty, godz. 9.00, UMIG Żarki

Zapraszam  do wzięcia udziału w XVI sesji Rady Miejskiej w Żarkach w dniu 22 lutego 2012 r. o godz.9.00 w sali narad UMiG Żarki.

Porządek obrad:    
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz  sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji
5.Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
6. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
7. Uchwalenie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018
8.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej w Przybynowie
9. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej w Zawadzie
10 Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej w Jaworzniki
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 marca 2007 r w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz poboru opłat przez inkasentów, ustalenia zasad i terminu rozliczania oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
12.Uchwalenie planów pracy Rady i Komisji na 2012 r
13.Interpelacje i wnioski radnych        
14.Sprawy różne,bieżące
15.Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Żarki, dnia 14.02.2012r
                                Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                       Stanisława Nowak

14

LUT

2012

1044

razy

czytano