Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Pieniądze na założenie działalności gospodarczej – spotkanie informacyjne 7 marzec, Częstochowa.

Pieniądze na założenie działalności gospodarczej – spotkanie informacyjne 7 marzec, Częstochowa.

Wkrótce ruszy rekrutacja do projektu pt. „Moja firma” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie śląskim.

W dniu 7 marca  2012 r. w Sali Konferencyjnej budynku Parku Przemysłowo- Technologicznego  w Częstochowie  przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 o godz.10:00 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat warunków i zasad przystąpienia do projektu.

Projekt skierowany jest do 43 osób powyżej 50 roku życia (w tym 20K i 23M) oraz 22 osób do 25 roku życia (w tym 14K i 8M) zamieszkałych i/lub pracujących w podregionie częstochowskim (obejmującym miasto Częstochowa, powiat częstochowski, powiat kłobucki, powiat myszkowski) zamierzających rozpocząć, działalność gospodarczą w tym założenie spółdzielni socjalnej.

Działania przewidziane w projekcie:

- Rekrutacja do projektu 65 Uczestniczek/Uczestników (w tym 34K i 31M).
- Wsparcie doradczo-szkoleniowe przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej/spółdzielni  socjalnej dla 65 Uczestniczek/Uczestników (w tym 34K i 31M).
- Wsparcie finansowe w wysokości do 40 000,00 zł na uruchomienie działalności gospodarczej/spółdzielni socjalnej dla 58 Uczestniczek/Uczestników
- Wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone doradczo-szkoleniowe po zarejestrowaniu działalności gospodarczej/spółdzielni socjalnej
- Podstawowe wsparcie pomostowe finansowe w wysokości do 1300,00 zł dla 58 Beneficjentów
Pomocy wypłacane w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o udzielenie tego wsparcia. Przedłużone wsparcie pomostowe finansowe w wysokości do 1300,00 zł dla 20 Beneficjentów  Pomocy udzielane po zakończeniu podstawowego wsparcia nie dłużej niż do 12 miesięcy od dnia  zawarcia umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.

Biuro projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,  Park Przemysłowo – Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121. Tel. 34 373 10 78.

Informacje ze strony http://www.arr.czestochowa.pl/moja-firma.html

29

LUT

2012

1031

razy

czytano