Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Szansa na unijne dofinansowanie dla Żareckich Jarmarków.

Szansa na unijne dofinansowanie dla Żareckich Jarmarków.

Gmina Żarki złożyła wniosek na rozbudowę targowiska miejskiego w Żarkach. Liczy na milion złotych dofinansowania z Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich w ramach projektu  „Mój Rynek”.

- W ostatnich dniach lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego został złożony wniosek – informuje burmistrz Żarek Klemens Podlejski. – Jest to jeden z ostatnich konkursów na pieniądze unijne. 

W ramach naboru zostało złożonych 21 wniosków w województwie śląskim na łączną kwotę pomocy 16 505 475,42 zł. Limit środków przeznaczonych na przyznanie pomocy finansowej dla wnioskodawców, którzy złożyli wnioski wynosi 11 241 769,50 zł. Obecnie rozpoczyna się weryfikacja formalno - merytoryczna złożonych wniosków.

Czy Gmina Żarki ma szanse  na dofinansowanie?  Targowisko miejskie w Żarkach jest określane jako największy w północnej części województwa śląskiego jarmark. Tysiące klientów odwiedza go dwa dni w tygodniu: w środy i soboty. Zlokalizowanych jest tam około 500 stanowisk na 1,5 hektara powierzchni w większości (ok. 80%) jako stanowiska zadaszone w postaci namiotów.

Dla poprawy komfortu obsługi, a także poprawy warunków sanitarnych i bezpieczeństwa projektuje się rozbudowę i przebudowę obiektów wchodzących w skład targowiska. Projekt zakłada: utwardzenie powierzchni dróg dojazdowo-manewrowych na terenie targowiska z uzupełnieniem istniejącego oświetlenia i odwodnienia, utwardzenie nawierzchni i zorganizowanie stanowisk parkingowym na istniejącym placu parkingowym, poprawę warunków sprzedaży na placu targowym na którym prowadzony jest obrót zwierzętami, w tym utwardzenie placu, oświetlenie, przyłącze kanalizacyjne, odpływ wody deszczowej, wydzielenie sekcji i zorganizowanie rolnikom stanowisk sprzedaży płodów rolnych z samochodu, nastąpi przebudowa szaletu z wydzieleniem obowiązujących na targowisku pomieszczeń sanitarno-higienicznych. 

Nowe drogi mają być zlokalizowane w zachodniej i północnej stronie w ramach przedłużenia  ul. Piaski. Powstanie około 180 nowych miejsc parkingowych tym 4 stanowiska dla inwalidów. Wartość zadania to około 2 mln 300 tys. zł złotych.

- Gmina Żarki stara się o maksymalną kwotę dofinansowania w przypadku tego programu jest to suma miliona złotych – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski.

W tym roku konkurs zostanie rozstrzygnięty. Jeśli uzyska dofinansowanie to jest szansa, iż realizacja zadania rozpocznie się w 2013 roku. 

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Marcin Skabek) 

09

MAR

2012

972

razy

czytano