Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Szukasz szkolenia? Jesteś bezrobotny? Zgłoś się do MOPS w Żarkach.

Szukasz szkolenia? Jesteś bezrobotny? Zgłoś się do MOPS w Żarkach.

O ponad 200 tys. zł starają się pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach. Pozyskane środki chcą w całości wydać na szkolenia osób bezrobotnych przywracających ich na rynek pracy. - Nie rezygnujemy i co roku składamy wniosek na projekt dla osób bezrobotnych – informuje Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach. – Nasz wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną. Teraz jest oceniany pod względem merytorycznym.

Wartość projektu na lata 2012-2013 wynosi 256 164 zł w tym mieści się kwota 33 301,32 zł wkładu własnego z budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt pt. "Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy  Żarki" na lata 2012-2013 został zgłoszony w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - Już po raz czwarty przygotowujemy się do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wyjaśnia Agnieszka Pala-Czyż, pracownik MGOPS w Żarkach. Projekt został złożony w lutym. Niedawno otrzymaliśmy informację, iż projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą się zgłaszać do Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach. Tu bowiem jest prowadzony nabór uczestników do realizowanego w 2012 r. projektu systemowego pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki”. Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie lub zdobycie przez kobiety i mężczyzn kwalifikacji i kompetencji zawodowych umożliwiających wejście na rynek pracy.

- Zamierzamy wzmacniać umiejętności społeczne wymagane na rynku pracy z zakresu autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. Celem jest także wzmocnienie potencjału osobowościowego poprzez zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne siły – przekonuje Agnieszka Pala-Czyż.

Uczestnikami projektu mogą być osoby korzystające z pomocy społecznej w tutejszym ośrodku, bezrobotne, będące w wieku aktywności zawodowej 15-64 i zagrożone wykluczeniem społecznym. Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać z różnych bezpłatnych form wsparcia przewidzianych w projekcie.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach ul. Myszkowska 28, w godzinach 730-1530. Kontakt telefoniczny pod numerem 34 313 00 85.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta) 

20

MAR

2012

1021

razy

czytano