Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Szkolenie nt. dotacji dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, rolników, przedsiębiorców – 20 kwiecień 2012, godz. 15.00

Szkolenie nt. dotacji dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, rolników, przedsiębiorców – 20 kwiecień 2012, godz. 15.00

Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” organizuje szkolenie dla beneficjentów działań konkursowych PROW 2007 – 2013 wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Szkolenie dotyczy pisania, rozliczania i zarządzania projektami w ramach działań konkursowych: Małe Projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Szkolenie jest bezpłatne i poprowadzi je Bohdan Kamiński - wykwalifikowany trener i praktyk. Odbędzie się 20 kwietnia o godz. 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach (ul. Moniuszki 2).

Organizatorzy proszą o zgłoszenia udziału w szkoleniu: nr telefonu: (34) 327 89 43 lub adres e-mail: biuro@jura-ppj.pl

12

KWI

2012

995

razy

czytano