Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Blisko 4 mln złotych na ścieżki spacerowo-rowerowe w Żarkach, Niegowie i Janowie z europejskich funduszy.

Blisko 4 mln złotych na ścieżki spacerowo-rowerowe w Żarkach, Niegowie i Janowie z europejskich funduszy.

Wspólny projekt i wspólny sukces. Gmina Żarki we współpracy z sąsiadami będzie budować infrastrukturę okołoturystyczną. Sieć połączy największe atrakcje północnej Jury.

Wczoraj na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ukazała się uchwała Zarządu Województwa w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna. W konkursie pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną otrzymało 49 projektów o łącznej kwocie dofinansowania ponad 94 mln zł. Zarząd Województwa wybrał spośród nich 14 o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej ponad 31 mln zł. Na 11 miejscu znalazł się projekt pt. Szlak atrakcji turystycznych –  ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części  Województwa Śląskiego na  terenie gmin Żarki, Niegowa, Janów. Wartość projektu 4 555 190,00, wartość dofinansowania 3 871 911,50 zł.

- Inicjatorem przedsięwzięcia i liderem projektu jest Gmina Żarki, ale będzie on realizowany w partnerstwie z sąsiednimi gminami: Janowem i Niegową – wyjaśnia burmistrz Żarek Klemens Podlejski.

Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku, ale z jego efektów będzie można korzystać w przyszłym roku w pełnym zakresie. Powstanie ciąg atrakcyjnych tras aktywnego wypoczynku, jednocześnie bezpiecznych, trwałych, łatwych w pokonywaniu. Przebieg tras jest zgodny z ramową koncepcją Śląskiej Sieci Tras Rowerowych dla województwa śląskiego z listopada 2010 r. Trasy  przebiegają przez tereny niezurbanizowane, pola i lasy. Połączą największe atrakcje:  od ruin średniowiecznego zamku w Mirowie i Bobolicach do Żarek, następnie z Żarek obok sanktuarium leśniowskiego do Przewodziszowic, Czatachowy, Ostrężnika i Złotego Potoku. Z Przewodziszowic ścieżka poprowadzi w stronę Trzebniowa i Brzezin oraz z Trzebniowa do Ostrężnika. 

- Głównym zamierzeniem projektu jest połączenie ścieżek już istniejących. Trasa w Złotym Potoku zostanie połączona przez Gminę Żarki z trasami wybudowanymi nie tak dawno w Gminie Niegowa – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski.

Przy  trasach znajdą się miejsca odpoczynku dla rowerzystów w ilości – 13 lokalizacji. Przy wytypowanych pięciu miejscach wykonane zostaną parking dla samochodów osobowych, w czterech lokalizacjach projektuje się warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, jedynie parking w Złotym Potoku zostanie wyłożony kostką. 

Każde z projektowanych miejsc odpoczynku dla turysty wyposażone będzie w zadaszenie, stół z ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci. W niektórych wytypowanych lokalizacjach umieszczone jeszcze będą stojaki na narty biegowe m.in. w Przewodziszowicach, gdzie odbywają się co roku zawody z narciarstwa biegowego.

Trasy zostaną oznaczone zgodnie z zasadami znakowania szlaków turystycznych PTTK. Ścieżki będą miały nawierzchnię bitumiczną. W obszarach lasów państwowych nawierzchnie będą szutrowe.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta) 

18

KWI

2012

1034

razy

czytano