Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Wizyta niemieckiej młodzieży w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.

Wizyta niemieckiej młodzieży w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.

24.09.2007r. do Żarek przyjechała młodzież niemiecka na obóz Polsko – Niemiecki. Ze strony niemieckiej przyjechało 15 uczestników z miasta Borken oraz Rheine wraz
z 6 opiekunami. Strona polska również będzie liczyła 15 osób oraz 4 opiekunami.
Oficjalne powitanie młodzieży odbyło się 25.09.2007r. w Urzędzie Miast i Gminy w Żarkach przez burmistrza Klemensa Podlejskiego, oraz przewodniczącą Rady Miejskiej Stanisławę Nowak. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele strony niemieckiej Karl Otto Biedermann, oraz Urlich Radke wraz z młodzieżą. Burmistrz w swoim przemówieniu przypomniał, iż przyjaciele z Zakonu Joannitów odwiedzają nas od kilku lat. „Wzajemne relacje od samego początku bardzo dobrze nam się układają, ponieważ budujemy je na niezwykłym fundamencie jakim jest chęć niesienia pomocy innym”. – dodaje burmistrz.
Zakon Joannitów w swojej wielowiekowej tradycji stawia na pierwszym miejscu konieczność czynienia dobra, niesienia pomocy w trudnych sytuacjach, zagrożeniach.
„Pamiętam jak poznałem Karla Otto Biedermanna, który przyjechał z transportem charytatywnym do Żarek. Sam zbierał i ładował dary dla sobie nieznanych Polaków”. – dodaje burmistrz.
Po powitaniu burmistrza głos zabrał Urlich Radke, który podziękował władzom lokalnym za przywitanie dodał także, iż ma nadzieje że znajomości między młodzieżą polską a niemiecką będzie nadal się rozwijać.
Burmistrz Klemens Podlejski otrzymał od burmistrzów miast Rheine oraz Borken, z której przyjechała młodzież listy, a także prezent obraz ratusza w Borken.
Najważniejszym punktem pobytu niemieckiej młodzieży będzie dzień 30.09.2007r będzie to dzień Joannitów w Żarkach – Tag der Joanniter in Żarki. o godz. 14.30 odbędzie się msza ekumeniczna „Porozumienie ponad granicami”. Podczas mszy strona niemiecka jako goście wygłosi główną liturgię słowa, zostanie zbudowany symboliczny rodzaj barki, msza będzie z udziałem zaproszonych gości – przedstawicieli władz powiatowych i gminnych.
O godz. 15.30 – 18.30 młodzież zaprasza do zwiedzenia pola namiotowego oraz udziału w prezentacji umiejętności pomocy poszkodowanym w wypadkach, oraz opieki hospicyjnej.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do Lasku Fabrycznego w Żarkach przy ul. Steinkellera.


(przygotowała: Anna Stodółkiewicz, fot. Anna Stodółkiewicz)

26

WRZ

2007

1405

razy

czytano