Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej - 11 maja, godz. 12.00

Sesja Rady Miejskiej - 11 maja, godz. 12.00

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Sesji rady Miejskiej w Żarkach w dniu  11 maja 2012  r  o godzinie 12.00 w sali narad UMIG Żarki XIX sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
Przyjęcie proponowanego porządku obrad
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji
Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
Interpelacje i wnioski
Rozpatrzenie skargi Pan Grzegorza Zielińskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ,na uchwałę Nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 7 września 2011 r w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żarki
Rozpatrzenie skargi Pana Grzegorza Zielińskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ,na uchwałę Nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 stycznia 2012 r w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
Uchwalenie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018
Sprawy różne,bieżące
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski
Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Żarkach

04

MAJ

2012

1284

razy

czytano