Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Bezpłatne doradztwo dla przedsiębiorców.

Bezpłatne doradztwo dla przedsiębiorców.

Mikro, małe i średnie  przedsiębiorstwa z regionów województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, które w najbliższym czasie zamierzają wprowadzić zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, planują udoskonalić swój park maszynowy, wprowadzić nowe produkty na rynek, zmniejszyć uciążliwość dla środowiska lub polepszyć stan BPH mogą skorzystać z bezpłatny usług dla przedsiębiorców.

Poniżej szczegóły w zakresie bezpłatnie: 

BEZPŁATNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW :
 budowanie scenariuszy technologicznych - wersja wstępna:
określenie przedmiotu usługi ze wskazaniem problemu technologicznego,
wskazanie rozwiązań istniejących na rynku, 
opracowanie scenariuszy, określających precyzyjnie wpływ innowacyjnych rozwiązań na  funkcjonowanie firmy, z uwzględnieniem jej specyfiki,
 budowanie scenariuszy technologicznych - wersja rozszerzona ekspercka:  
obejmuje elementy ww. usługi, realizowane w oparciu o szczegółową analizę wykonaną przez ekspertów zewnętrznych,
 konsultacje wdrożeniowe optymalnego scenariusza technologicznego, obejmujące konsultacje  eksperckie przy wdrażaniu wybranego scenariusza technologicznego:
opracowanie harmonogramu wdrożenia innowacji,
określenie zasobów finansowych,
określenie kwalifikacji personelu,
określenie parametrów technicznych, które mają być osiągnięte w wyniku wdrożenia,
wskazanie możliwych źródeł finansowania koniecznego do wdrożenia danej technologii,
monitorowanie i doradztwo podczas wdrożenia

Szczegóły nt. projektu w załączeniu poniżej. 

18

MAJ

2012

1238

razy

czytano