Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Dzień Samorządu Terytorialnego.

Dzień Samorządu Terytorialnego.

W dniu 27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Data ta przypomina o pierwszych wyborach samorządowych z 27 maja 1990 roku. Sejm RP w 2000 roku uchwalił, iż właśnie 27 maja będzie w kalendarzu oznaczony jako Dzień Samorządu Terytorialnego. Na uwagę zasługuje fakt, że katolicką patronką polskich samorządowców jest Święta Kinga (od 2007).  

Poniżej kilka historycznych faktów na temat Samorządu Terytorialnego w Żarkach

I KADENCJA 1990 – 1994

Pierwsza sesja  odbyła się w dniu 2 czerwca 1990 r :na Przewodniczącego Rady został wybrany Jerzy Pompa. Na sesji w dniu 15 czerwca 1990 r dokonano wyboru Klemensa Podlejskiego na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki. Radnymi Rady Miejskiej byli: Czyż Kazimiera, Duda Henryka, Gradzik Stanisław, Grucela Sabina, Kałuża Emil, Karol Lucjan, Kot Jerzy, Kot Stanisław, Krawczyk Józef, Lech Andrzej, Martyniak Henryk, Mizgała Marian, Mucha Zdzisław, Podlejska Jadwiga, Podlejski Klemens, Polak Andrzej, Pompa Jerzy, Święciak Jan, Święciak Stefan, Tabaka Krzysztof, Tylkowski Zdzisław, Wawrzyniak Józef, Zbiróg Stanisław, Zieliński Alojzy


II KADENCJA 1994 – 1998
Czwartego lipca 1994 r Rada dokonała wyboru Henryki Duda na Przewodniczącą Rady i Andrzeja Lecha na Burmistrza Miasta i Gminy. Z-cą Burmistrza w 1995 r został Tadeusz Zamorowski.  Radnymi Rady Miejskiej II kadencji byli : Brymora  Zenon, Chejduk Grażyna, Czyż Kazimiera, Duda Henryka, de Pytno-Flaczkiewicz Andrzej, Grabowski Zbigniew, Grabowska Danuta, Kluszczyński Leszek, Kot Jerzy, Lech Andrzej, Mucha Krzysztof, Płaczek Zbigniew, Podlejski Klemens, Sobierajski Stefan,  Szymański Zdzisław , Tabaka Krzysztof, Zamorowski Tadeusz,  Zembik Zdzisław, Zieliński Alojzy, Zbiróg Stanisław, Żbikowski Tomasz

III KADENCJA 1998 – 2002
Na I sesji Rada wybrała na Przewodniczącego Rady Henryka Rakowskiego. Burmistrzem Miasta i Gminy  został Andrzej Lech, a  funkcję zastępcy od 29 kwietnia 1999 r pełniła Henryka Duda. Radnymi III kadencji byli: Leszek Kluszczyński,  Mirosław Kruzel, Danuta Grabowska, Henryk Rakowski, Barbara Maślankiewicz, Klemens Podlejski, Małgorzata Jędrycha-Gorczyca, Zbigniew Grabowski, Janina Cuglewska, Andrzej Lech, Jerzy Kot, Arkadiusz Pilis, Tadeusz Zamorowski, Eugeniusz Kurowski, Ireneusz Sojka, Henryka Duda, Barbara Osińska, Zdzisław Zembik, Grażyna Chejduk, Krzysztof Mucha

IV KADENCJA 2002 – 2006
W dniu 20 czerwca 2002 r  Parlament przyjął ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta. 10 listopada 2002 r w II turze wyborów został na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki wybrany Klemens Podlejski. 18 listopada 2002 r na inauguracyjnej sesji  dokonano wyboru Janiny Cuglewskiej na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. Radnymi IV kadencji byli : Bogusław Radosz, Jan Maślanka, Henryk  Szpak, Przemysław Maślankiewicz, Waldemar Podlejski, Małgorzata Jędrycha-Gorczyca, Janina Cuglewska, Andrzej Lech, Jerzy Kot, Stanisław Fiutek, Mieczysław Liwoch, Henryka Duda,  Michał Kasprzyk, Lidia Kowacka, Arkadiusz Młynarski

V KADENCJA 2006 – 2010
W dniu 10 grudnia 2006 r. w II turze wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki został wybrany Klemens Podlejski. Na inauguracyjnej sesji  na Przewodniczącą Rady została wybrana Stanisława Nowak. W bieżącej kadencji Rada pracuje w składzie: Janina Cuglewska, Bogusław Gosek, Andrzej Jakóbczak, Jerzy Kot, Lidia Kowacka, Bogusław Kowacki, Jan Kozak, Arkadiusz Młynarski, Stanisława Nowak, Wilhelm Patoń, Bogusław Radosz, Henryk Szpak, Henryk Świerdza, Zdzisław Tylkowski, Alojzy Zieliński.

VI kadencja
W dniu 21 listopada 2010 r. w I turze wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki został wybrany Klemens Podlejski. Na inauguracyjnej sesji  na Przewodniczącą Rady została wybrana Stanisława Nowak. W dniu 22 marca 2012 r. zastąpił ją na tym stanowisku Andrzej Jakóbczak. W bieżącej kadencji Rada pracuje w składzie: Nowak Stanisława, Alojzy Zieliński, Jakub Jarosz, Tatiana Ośmiałowska, Bogusław Kowacki, Janusz Garncarz, Andrzej Jakóbczak, Agnieszka Skorek , Wioletta Król, Roman Warta, Henryk Świerdza, Wilhelm Patoń, Bogusław Gosek, Lidia Kowacka, Paweł Labocha 

W okresie ostatnich 20 lat odeszli  radni: śp. Zdzisław Szymański, śp. Kazimiera Czyż, śp. Stanisława Kot, śp. Andrzej de Pytno-Flaczkiewicz,  śp. Zdzisław Zębik, śp. Mirosław Kruzel.

(przygotowanie: Barbara Ochocka-Chajduk, Katarzyna Kulińska-Pluta, Katarzyna Kulińska-Pluta) 

28

MAJ

2012

3170

razy

czytano