Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Aktywna integracja - ruszyły szkolenia.

Aktywna integracja - ruszyły szkolenia.

Dwanaście osób uczestniczy w projekcie unijnym realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach. - Zakończyła się rekrutacja, rozpoczęły się szkolenia – informuje Agnieszka Pala-Czyż, pracownik MGOPS w Żarkach. - W projekcie bierze udział pięciu mężczyzn oraz siedem kobiet.

Uczestnicy projektu to osoby bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej i korzystające z pomocy społecznej. W maju rozpoczęły się warsztaty z doradcą zawodowym. To pierwszy etap wsparcia mający na celu przede wszystkim zapoznanie ze sposobami aktywnego poszukiwania pracy, aktywizację uczestników w kierunku zwiększenia ich szans na znalezienie pracy, zapoznanie z rodzajami umów regulujących stosunki między pracodawcą, a pracobiorcą; nabycie umiejętności autoprezentacji, a także przygotowywanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej.

Te wszystkie zadania będą realizowane w ramach grupowego doradztwa zawodowego. Natomiast w projekcie uczestnicy maja zapewnione również indywidualne doradztwo zawodowe.

- W wyniku spotkania doradcy z każdym z uczestników projektu zostanie przeprowadzone badanie oczekiwań oraz potrzeb szkoleniowych pod kątem zdobywania nowych umiejętności lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zostaną ustalone preferencje dotyczących charakteru i rodzaju poszukiwanej pracy – wyjaśnia Teresa Kowacka, kierownik żareckiego ośrodka pomocy społecznej. – Najbardziej zależy nam na wskazaniu szkoleń i kursów uzupełniających kompetencje zawodowe i osobiste. 

Doradztwo jest jednym z etapów projektu. Najważniejsze dla uczestników są jednak kursy zawodowe, które dają konkretne umiejętności. W poprzednich latach szkolono kandydatów na kucharzy, kosmetyczki, kierowców wózków widłowych, osoby do brygad remontowych, opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych. 

Projekt pt. "Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy  Żarki" na lata 2012-2013 zostało zgłoszone do konkursu w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1,  Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest realizowany po raz piąty w Gminie Żarki. 

Wartość projektu na lata 2012-2013 wynosi 256 164 zł w tym mieści się kwota 33 301,32 zł wkładu własnego z budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta) 

11

CZE

2012

1057

razy

czytano