Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów położonych na terenie Gminy Żarki

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów położonych na terenie Gminy Żarki

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.  (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) w dniu  02 lipca 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach ul. Kościuszki 15/17 , w pokoju nr 11, I piętro na okres  60 dni tj. od dnia  02 lipca 2012 r  do dnia 31 sierpnia 2012 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekty uproszczonego planu urządzenia lasów  stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

W terminie 30 dni od wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu tj do dnia 01 sierpnia 2012 roku zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

W dniu 17 lipca 2012 r. w godz. 8.30 – 15.30 w miejscu wyłożenia uproszczonego planu urządzenia lasu, upoważniony przedstawiciel wykonawcy planu tj. TAXUS SI Sp. z o.o 02-491 Warszawa ul. Płomyka 56A, w ramach konsultacji będzie zainteresowanym właścicielom lasów udzielał informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym planie.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach ( jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 
z późn. zm.) dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski 13

CZE

2012

1360

razy

czytano