Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

OZON - Komunikat.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, w uzgodnieniu z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy  Oddział w Krakowie, Zakładem Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza z/s w Katowicach informuje, iż stężenie ozonu troposferycznego w godzinach dziennych na całym obszarze województwa śląskiego może utrzymywać się powyżej wartości docelowej 120 µg/m3. Lokalnie wartości chwilowe (1 godzinne) ozonu mogą wynosić około 180 µg/m3. Najwyższe wartości stężeń obserwowane będą w chwilach, gdy zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane a dopływ bezpośredniego promieniowania słonecznego nie będzie zakłócany okresowymi dużym zachmurzeniem. 

W związku z takim typem pogody i niebezpieczeństwem osiągnięcia lokalnie poziomów ozonu przyziemnego odpowiadających wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomów alarmowych (180 µg/m3), zaleca się ograniczenie w najbliższych dniach, szczególnie w godzinach popołudniowych, przebywania na wolnym powietrzu. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, a także osób starszych i chorych, u których ekspozycja na podwyższone stężenia ozonu może skutkować złym samopoczuciem i zaostrzeniem dolegliwości chorobowych. Taki typ pogody utrzyma się także prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.

Szczegółowa informacja o przewidywanej jakości powietrza w najbliższych dniach na obszarze województwa śląskiego, przygotowana w IMGW-PIB  Oddział w Krakowie, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza z/s w Katowicach znajduje się poniżej w załączeniu. 

05

LIP

2012

8179

razy

czytano