Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Jesienny widok z kuesty jurajskiej w Żarkach.

Jesienny widok z kuesty jurajskiej w Żarkach.

Wraz z początkiem kalendarzowej jesieni warto się wybrać na wycieczkę w pobliże kościółka św. Stanisława w Żarkach na wzgórzu Laskowiec. Obszar ten jest elementem kuesty jurajskiej i rozciąga się stąd fantastyczny widok na panoramę Jury oraz pradolinę Wartę. Przy okazji można obejrzeć zegary słoneczne, które wskazują godzinę według czasu obowiązującego w Żarkach, Nowym Jorku i Tokio.

Warto wiedzieć, iż niewielki odcinek progu skalnego od miejscowości Żarki po osadę Jaworznik nosi nazwę kuesty. Jest to fragment większej całości, ponieważ od Kluczy koło Olkusza aż po Częstochowę, ciągnie się wyraźnie zaznaczony w morfologii terenu charakterystyczny próg skalny. Jest to naturalna forma geomorfologiczna, powstała w wyniku zróżnicowanej odporności na niszczenie warstw skalnych, nieznacznie nachylonych w jednym kierunku.
Kuesta nie ma charakteru jednolitej skarpy, została bowiem poprzecinana licznymi uskokami (skośnymi i poprzecznymi). Jej wysokość względna wynosi 70m, a sięgającą do 390 m n.p.m. krawędź progu budują wapienie jurajskie.
Opis ten został zaczerpnięty z  książki pt. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce, która została wydana w 2006 r. Autorem opisu o kueście jurajskiej jest Ireneusz Felisiak.

Warto wiedzieć, iż materiały budujące kuestę, czyli np. jurajskie kamienie, jak i leżące na niej piaski, były przedmiotem eksploatacji w licznych, ale niewielkich wyrobiskach. Przykładem wykorzystania w architekturze i budownictwie miejscowego budulca są ruiny kościółka z XVIII w. Znajdują się one w odległości ok. 2 km od miejscowości Żarki w kierunku południowo – wschodnim. Teren wokół kościoła św. Stanisława Biskupa Męczennika, którego społecznym opiekunem jest żarczanin Wojciech Mszyca, doczekał się w ostatnich latach nowego zagospodarowania. Ławki, tablice z informacją, miejsce na ognisko, studnia jurajska. To jednak nie wszystko. Ciekawostka jest umieszczenia obok ruin świątyni trzech jurajskich zegarów słonecznych, które wskazują godziny w Europie, czyli w Żarkach, w Ameryce Północnej, czyli w Nowym Jorku oraz w Azji, czyli w Tokio. Te wszystkie pomysły zostały zrealizowane przez miłośników Miasta Żarki i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach. W planach jest podświetlenie ruin oraz zegarów. Wszystkie te działania mają na celu ochronę dziedzictwa kulturowego oraz mają przyczynić się do tego, aby zabytek był częściej odwiedzany.


(przygotowała: Ania Stodółkiewicz, fot. Anna Stodółkiewicz)

10

PAŹ

2007

1403

razy

czytano