Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Mniej azbestu w Gminie Żarki

Mniej azbestu w Gminie Żarki

 Blisko 238 ton azbestu zostało zutylizowanych na terenie jurajskiej gminy za sprawa wdrażania Programu Usuwania i Utylizacji Azbestu i Wyrobów zawierających azbest.

Miejscy urzędnicy dokonali podsumowania i złożyli konieczne dokumenty do rozliczenia. Do   połowy czerwca 2012 r.  wywieziono z terenu gminy Żarki 237, 893 tony  szkodliwego azbestu. Od 130 mieszkańców odebrano i zutylizowano wyroby azbestowe. Z dachów budynków mieszkalnych zdjęto:  100, 548 ton, natomiast z budynków gospodarczych 40,184 tony. Od mieszkańców odebrano również 97,161 tony zdemontowanego wcześniej azbestu.

Przypomnijmy, iż w kwietniu 2011 r.  zbierane były wnioski od mieszkańców, którzy deklarowali udział w programie i określali rok, w których chcą utylizować odpady. Następne miesiące upłynęły na wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji, również fotograficznej. U 130 osób, które złożyły wnioski na 2011/2012 r. wykonano zdjęcia budynków mieszkalnych lub gospodarczych, na których znajduje się azbest oraz azbestu zdemontowanego. Miejscy urzędnicy przygotowali i złożyli dokumentację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Ogłosili nabór dla firm, które chcą wykonywać utylizację azbestu na terenie gminy Żarki. Konsekwencją złożenia wniosku była konieczność podjęcia kolejnej uchwały przez Radę Miejską o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu. Zarząd WFOŚiGW  pochylił się nad wnioskiem z gminy Żarki w połowie września. Przyznał pożyczkę oraz dotację. W dniu 11 października 2011 r. została podpisana umowa między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Gminą Żarki. Dzięki niej gmina Żarki wykorzystała 258 633,08  zł oraz wkład mieszkańców 22 885, 52 zł. 

- Uzyskaliśmy zamierzony efekt ekologiczny, dzięki temu będziemy się starać o umorzenie pożyczki. Planujemy także kontynuacje programu na rok 2013 - mówi burmistrz Klemens Podlejski.

 

17

LIP

2012

1411

razy

czytano