Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Żarki niekwestionowanym liderem w pozyskiwaniu środków unijnych.

Żarki niekwestionowanym liderem w pozyskiwaniu środków unijnych.

Gmina Żarki na piątym miejscu w województwie śląskim wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich najlepiej wykorzystujących środki unijne. W skali kraju Żarki zajęły 32 miejsce. W północnej części województwa śląskiego nie mają sobie równych. Takie korzystne wyniki dla Gminy Żarki przyniósł Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" 2012 w zakresie wykorzystania środków unijnych. W rankingu zauważono gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia. 
 
Ranking został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2008 - 2010 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Przygotowując ranking "Europejski samorząd" redakcja wykorzystała dane z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zestawienie powstało na podstawie danych o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych oraz wielkości przyznanego jednostkom samorządu terytorialnego wsparcia unijnego z krajowych programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych.  Analizy dokonano w trzech kategoriach samorządów: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie, gminy wiejskie.
 
Wyniki rankingu zatwierdziła niezależna kilkuosobowa kapituła składającą się z przedstawicieli instytucji i środowisk od lat współpracujących z samorządami pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka. Nasze miasto wypadło znakomicie w zestawieniu gmin najskuteczniej pozyskujących fundusze unijne (Europejski samorząd - ranking wykorzystania funduszy unijnych), w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie Żarki znalazły się na 32 pozycji w kraju! Przed nami z województwa śląskiego znalazły się tylko: Szczyrk       (4 miejsce), Tarnowskie Góry (10 miejsce), Czeladź (30 miejsce), Strumień (31 miejsce).
 
– Mamy piąte miejsce w województwie śląskim wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Dla nas to sukces – mówi burmistrz Żarek Klemens Podlejski. 
 
W przypadku Gminy Żarki przychody z Unii Europejskiej w 2011 r. pozyskane na mieszkańca wynoszą 741 zł. Umowy podpisane w 2011 r. dają kwotę 551,60 zł na mieszkańca. W ub. roku zostało podpisanych 5 umów przez Gminę Żarki na wykorzystanie środków unijnych.
 
- Osobiście bardzo cieszy mnie ta ocena. Jesteśmy małą gminą jurajską, ale skuteczną w pozyskiwaniu środków unijnych – przekonuje burmistrz Żarek Klemens Podlejski. – Warto jednak zauważyć, iż pozyskać to pierwszy krok. Zrealizować zadanie, rozliczyć to już osobny temat, który wymaga współpracy wielu osób, urzędników, instytucji. 
 
Dzienniki Rzeczpospolita w komentarzu Artura Osieckiego zauważa, iż „dzięki aktywności samorządów lokalnych regionalne programy operacyjne są realizowane wciąż sprawniej niż programy krajowe. Zakończono już 14,4 tys. projektów. To przyczynek do tego, aby w okresie 2014 – 2020 więcej dotacji dzielić z poziomu regionalnego”.
 
- Z takiego rozwiązania bylibyśmy bardzo zadowoleni, bo to jednak inwestycje w gminach, najbliżej mieszkańca najlepiej przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców – dodaje burmistrz Klemens Podlejski.
 
(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta) 
 

31

LIP

2012

1343

razy

czytano