Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Odbudowa drogi powiatowej odcinek Wysoka Lelowska - Żarki

Odbudowa drogi powiatowej odcinek Wysoka Lelowska - Żarki

Rozpoczęła się odbudowa drogi powiatowej Nr 3809S odcinek Wysoka Lelowska – Żarki (szkoła) na długości 2,6 km tj. od skrzyżowania DP 3809S ul. Częstochowskiej z drogą gminną ul. Mickiewicza do dobrej nawierzchni w obrębie krzyża w miejscowości Wysoka Lelowska, która w znaczny sposób została zniszczona przez powódź jaka miała miejsce na terenie powiatu myszkowskiego w maju 2010 roku . Remont drogi wykonuje przedsiębiorstwo DROMET  z Częstochowy z kwotą brutto 1 178 200,24 zł. Planowane zakończenie prac do 28 września br.

Intensywne opady deszczu uszkodziły pobocza drogi, pozarywały krawędzie jezdni, zniszczyły przekrój poprzeczny i podłużny drogi oraz spowodowały wypłukanie drobnej frakcji podbudowy, co wpływa na jej dalszą degradacje.  Obecny stan drogi generuje duże koszty przeznaczane na bieżące remonty w celu zapewnienia minimalnego bezpieczeństwa jej użytkownikom, co nie jest rozwiązaniem zadawalającym od strony ekonomicznej, mając na uwadze ograniczone środki finansowe jakimi Powiat dysponuje na odbudowę przedmiotowej drogi. Zakres rzeczowy zadania obejmuje odbudowę istniejącej drogi polegającej na: wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, mającej wpływ na zwiększenie funkcjonalności i parametrów technicznych, obustronnym ścinaniu i uzupełnieniu  poboczy ziemnych materiałem kamiennym i frezem wraz ze skropieniem metodą powierzchniowego utrwalenia, odtworzeniu istniejących rowów oraz przebudowie przepustu drogowego. Przewidziana  technologia odbudowy drogi jest ekonomiczna w wykonaniu a zarazem spełnia warunki techniczne i wymagane normy jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.  
 

07

SIE

2012

2703

razy

czytano