Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Konkurs na stanowisko w projekcie Praktyka Czyni Mistrza

Konkurs na stanowisko w projekcie Praktyka Czyni Mistrza

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Katowicach (Lider)

i Gminę Żarki (Partner) projektu ,,Praktyka czyni mistrza!” zapraszamy kadrę dydaktyczną do składania swych aplikacji na stanowisko koordynatora d.s dydaktycznych w ramach umowy o pracę, w wymiarze ½ etatu.
Wymagania: pracownik z tytułem naukowym, udokumentowane doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,
w tym-na uczelni, doświadczenie w edukacji, min. 10-letni staż pracy, umiejętności z zakresu zarządzania
i pedagogiki, poparte praktyką w pracy w ramach projektów : europejskich, rozwojowych uczelni i dydaktycznych
Mile widziane: studia podyplomowe z zakresu zarządzania, dorobek naukowy z zakresu m.in. pedagogiki
Aplikacje: cv i list motywacyjny prosimy składać do 23.08.2012,wyłącznie drogą pocztową
do biura projektu: ul.Francuska 12, pokó j10, Katowice, w zamkniętych, opisanych kopertach z nazwą 
projektu i dopiskiem- KONKURS.  Decyduje data wpływu do Biura.
 

14

SIE

2012

1246

razy

czytano