Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Dotacje na wzmacnianie oraz tworzenie świetlic w Gminie Żarki

Dotacje na wzmacnianie oraz tworzenie świetlic w Gminie Żarki

Sejmik Województwa Śląskiego przyznał Gminie Żarki pięć dotacji na łączną sumę 185 170,00 zł na realizację zadań z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach. Pieniądze zostaną przyznane na tworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Żarkach oraz wyposażenie świetlic już istniejących w sołectwach. Gmina Żarki zapewni zatrudnienie oraz utrzymanie pracowników. Oto wartość zadań i przyznanych środków:

Świetlica w Żarkach – koszt całkowity 41 850,00zł, dofinansowanie 25 150zł
Świetlica w Ostrowie – koszt całkowity 31 490,00 zł, dofinansowanie 21 090zł
Świetlica w Jaworzniku – koszt całkowity 40 270,00 zł, dofinansowanie 23 470zł
Świetlica w Suliszowicach – koszt całkowity 38 020,00 zł, dofinansowanie 21 720zł
Świetlica w Zawadzie – koszt całkowity 40 520,67zł, dofinansowanie 22 910zł
Świetlica w Przybynowie - koszt całkowity 24 290,00 zł, dofinansowanie 14 190,00 zł
Świetlica w Wysokiej Lelowskiej - koszt całkowity - 32 640,00, dofinansowanie - 16 640,00
Centrum Wszechstronnej Pomocy Dziecku i Rodzinie - koszt całkowity - 56 812,00, dofinansowanie 40 000,00
 
W wyniku realizacji projektów powstanie Świetlica socjoterapeutyczna - Centrum Wszechstronnej Pomocy Dziecku i Rodzinie w Żarkach. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na wyposażenie świetlicy w zestawy komputerowe, meble, sprzęt RTV, materiały do zajęć plastycznych, sfinansowane zostaną zajęcia z psychologiem interwencyjnym, z doradcą zawodowym, z mediatorem,  z pedagogiem, z prawnikiem,. Wkład własny Gminy przeznaczone zostanie na remont pomieszczeń świetlicy, której siedziba będzie się znajdować przy ul. Myszkowskiej 28 (dawny budynek ośrodka zdrowia).
W ramach wzmocnienia świetlic już istniejących w miejscowościach: Ostrów, Jaworznik, Suliszowice, Zawada zostaną zorganizowane interesujące zajęcia i wycieczki krajoznawcze min. in na Szlak Zabytków Techniki, Szlak Orlich Gniazd, Pacanowa, kina, czy Parku Wodnego w Tarnowskich Górach. Świetlice zostaną doposażone w materiały do zajęć, sprzęt sportowy, sprzęt AGD, RTV, materiały do zajęć plastycznych, ogólnorozwojowych, modelarskich, Koła Sprawnych Rąk, zakupione zostaną gry planszowe. W Zawadzie zakupione zostaną bramki aluminiowe przenośne, w Jaworzniku sprzęt nagłaśniający, a w Suliszowicach stół do ping-ponga.
W świetlicach przeprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami m.in. zajęcia modelarskie, koła sprawnych rąk, plastyczne, profilaktyczne, kulinarne oraz sportowe. 
Na fot. Jedna z pierwszych wycieczek – Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach. 
(
przygotowała: Justyna Hajduśkiewicz, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta) 
 

21

SIE

2012

2830

razy

czytano