Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Wyjazd integracyjny w ramach projektu unijnego.,

Wyjazd integracyjny w ramach projektu unijnego.,

Nie tylko nauka i pracą żyje człowiek. Zgodnie z tą zasadą uczestnicy projektu z zakresu aktywnej integracji korzystają z uroków wyjazdu plenerowego. Dwunastu uczestników projektu spędziło wspólnie dzień w Hotelu Jura w Kroczycach. W wyjeździe integracyjnym uczestniczyły również ich rodziny, dzieci oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy realizują unijny projekt.
Ośrodek pomocy społecznej w Żarkach skutecznie wykorzystuje przyznane wsparcie unijne i w 2012 roku realizuje projekt pt. "Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy  Żarki" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Z dofinansowania korzystamy co roku. W 2012 roku realizujemy już piątą edycję projektu nastawionego na wspieranie osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej – informuje Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach. – Szkolimy osoby bezrobotne pomagamy im zmienić lub nabyć nowe kwalifikacje, bo jest wielka potrzeba w tym zakresie i ma na to wpływ wiele czynników.
Na terenie gminy Żarki przeważają głównie małe, rodzinne zakłady produkujące obuwie. W ostatnich latach wiele zakładów zostało zlikwidowanych z powodu braku zbytu obuwia w związku z tym liczba osób bezrobotnych wzrosła. Nie bez znaczenia była  likwidacja dużych zakładów produkcyjnych w pobliskim Myszkowie. Związani z miejscem zamieszkania mieszkańcy gminy, oddaleni od dużych miast, bez odpowiednich kwalifikacji zmagają się z bezrobociem. Często są mniej atrakcyjni na rynku pracy w związku z koniecznością pokonywania znacznych odległości do zakładów pracy. Przy ograniczeniach komunikacji masowej, braku odpowiednich uprawnień (prawo jazdy) osobom z małych miejscowości grozi wykluczenie społeczne i zawodowe.
Powiat myszkowski ma jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie śląskim. W gminie Żarki blisko 600 osób jest bez pracy, bez szans na zatrudnienie pozostają i kobiety i mężczyźni. W tej grupie najwięcej osób stanowią bez wykształcenia średniego, bez kwalifikacji zawodowych oraz bez doświadczenia zawodowego. Sytuację komplikuje fakt, iż wiele osób bezrobotnych korzysta z pomocy społecznej.
- To właśnie z myślą o tych potrzebujących wnioskujemy co roku o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, aby wzmocnić ich sytuację na rynku pracy, dać nowe kompetencje, przygotować do nowego zawodu – mówi Teresa Kowacka, kierownik MGOPS w Żarkach.
W każdej edycji projektu oprócz szkoleń i zajęć jeden dzień jest poświęcony na wyjazd plenerowy połączony z integracją uczestników projektu. W latach poprzednich czas spędzano  Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu, w Agrogospodarstwie Zacisze w Brzezinach, czy Zajeździe  Magda w Kroczycach.

- Zawsze korzystają z wyjazdu uczestnicy projektu i ich najbliżsi. Wspólnie spędzając czas, bywa, iż taki wyjazd jest dla nich sposobem na oderwanie się od codziennych trosk – dodaje Teresa Kowacka. - W wyjeździe integracyjnym zawsze bierze udział psycholog. Jego zadaniem jest prowadzenie zabaw i gier integrujących grupę. Tak było i tym razem.
 
Projekt pt. "Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki" będzie realizowany jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy. Teraz pozostał już czas na szkolenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot: Agnieszka Pala-Czyż)

 

22

SIE

2012

2556

razy

czytano