Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Aktywna integracja - spotkanie z psychologiem.

Aktywna integracja - spotkanie z psychologiem.

Trening kompetencji i umiejętności społecznych, pokonywanie barier komunikacyjnych, metody radzenia sobie ze stresem – to tylko niektóre tematy, które znalazły się w programie szkolenia organizowanego dla osób bezrobotnych w ramach projektu pt. "Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki".

Dwanaście osób mimo ładnej słonecznej pogody spędza czas biorąc udział w bezpłatnym szkoleniu współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem są objęte osoby bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej i korzystające z pomocy społecznej. Oprócz szkoleń zawodowych podnoszących ich kompetencje oferowane są zajęcia mające na celu przygotowanie bezrobotnych do lepszego poruszaniu się na rynku pracy. W maju były zajęcia z doradcą zawodowym, od czerwca rozpoczęły się zajęcia z psychologiem Ireną Kapuśniak.

- Jest to szczególny rodzaj wsparcia, który ma pomóc uczestnikom szkolenia. Psycholog przeprowadza treningi kompetencji i umiejętności społecznych, uczy pokonywania barier komunikacyjnych, umiejętnego wyrażania i przyjmowania krytyki, autoprezentacji. Ponadto przybliża metody radzenia sobie ze stresem, zwiększenia motywacji do działania i wiary we własne siły – wylicza Agnieszka Pala-Czyż, pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Żarkach.

W trakcie zajęć została również przeprowadzona analiza potrzeb i możliwości 12 uczestników projektu. Psycholog pracuje z uczestnikami projektu nie tylko w czasie zajęć. Irena Kapuśniak była również organizatorką gier i zabaw integracyjnych na wyjeździe plenerowym mających na celu integrację grupy, kształtowanie pozytywnych relacji społecznych, współdziałania w grupie.

W projekcie z terenu Gminy Żarki uczestniczy pięciu mężczyzn oraz siedem kobiet. Uczestnicy korzystają z różnych narzędzi wsparcia w postaci szkoleń, w tym zawodowych przygotowujących ich do funkcjonowania na rynku pracy. Projekt pt. "Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy  Żarki" na lata 2012-2013 zostało zgłoszone do konkursu w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1,  Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest realizowany po raz czwarty w Gminie Żarki.
Wartość projektu na lata 2012-2013 wynosi 256 164 zł w tym mieści się kwota 33 301,32 zł wkładu własnego z budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 

27

SIE

2012

3670

razy

czytano