Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

UWAGA - ŚMIERTELNE ZATRUCIA ALKOHOLEM - WSTRZYMANA SPRZEDAŻ CZESKIEGO ALKOHOLU

UWAGA - ŚMIERTELNE ZATRUCIA ALKOHOLEM - WSTRZYMANA SPRZEDAŻ CZESKIEGO ALKOHOLU

Poniżej pełna treść komunikatu w sprawie decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego  o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych pochodzących z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina.
W związku z przypadkami zatrucia alkoholem metylowym w Republice Czeskiej, którego źródłem jest sfałszowany alkohol wprowadzony do sprzedaży na terenie Czech konieczne jest podjęcie szczególnych środków ostrożności. Alkohol metylowy, który znajduje się w sfałszowanych markach kilku wyrobów wysokoprocentowego alkoholu jest niebezpieczną trucizną, której spożycie może być śmiertelne. Ze względów bezpieczeństwa Ministerstwo Zdrowia zaleca powstrzymanie się od konsumpcji jakiegokolwiek alkoholu pochodzącego z Republiki Czeskiej.


Władze Czeskie w piątek 14 września 2012 roku wprowadziły zakaz sprzedaży alkoholu wysokoprocentowego. W związku z powyższym w dniu 16 września br. Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detaliczne, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych pochodzących z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina.


Decyzja GIS jest wydana na podstawie art. 27c ust. 1 oraz art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) w zw. z art. 104 § 1, art. 107 § 1 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.);

W przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem metylowym należy udać się do najbliższego szpitala lub wezwać karetkę Pogotowia Ratunkowego. Jedynie podjęcie wczesnego leczenia może uchronić osoby zatrute przed poważnymi konsekwencjami.

Źródło informacji: Agnieszka Gołąbek Rzecznik prasowy Ministra Zdrowia

Służba Celna ostrzega, że towary kupowane z nielegalnych źródeł, w tym alkohol, mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Mobilne grupy kontrolne Służby Celnej 24 godziny na dobę patrolują południowe rejony Polski w pobliżu granicy z Czechami. Celnicy informują podróżnych powracających z Czech do Polski o niebezpieczeństwie związanym z zawartością śmiertelnie niebezpiecznego alkoholu metylowego w czeskich wyrobach alkoholowych. W miejscach, gdzie tradycyjnie zatrzymują się podróżni dystrybuują także ulotki zawierające ostrzeżenie.

Służba Celna szczególnie przestrzega przed kupowaniem zwłaszcza alkoholu, ale także innych towarów z niepewnych źródeł (np. na bazarach czy targowiskach), ponieważ mogą być one niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia ludzi.


Komunikat z ostrzeżeniem Izby Celnej w Katowicach. Informacja ze strony http://www.katowice.ic.gov.pl/?id=0
 

17

WRZ

2012

1266

razy

czytano