Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

W UMiG Żarki odbyło się spotkanie warsztatowe.

W UMiG Żarki odbyło się spotkanie warsztatowe.

23 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach odbyło się spotkanie warsztatowe na temat form działania w lokalnych społecznościach. Na spotkaniu obecni byli radni wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej, Stanisławą Nowak, sołtysi, przedstawiciele rad osiedlowych w Żarkach, a także właściciele gospodarstw agroturystycznych z terenu naszej gminy, oraz lokalni liderzy wiejscy na czele z Ewą Olesch z Jaroszowa.

Głos na początku spotkania zabrała Stanisława Nowak, która przywitała zaproszonych gości. Następnie Ewa Olesch mówiła na temat roli samorządów lokalnych w działaniach integracyjnych w miejscu zamieszkania, metod odnawiania więzi społecznych i pozyskiwania lokalnych liderów środowiskowych. Poruszony został również temat roli samorządów lokalnych w kształtowaniu nowego wizerunku wsi, a także osiedla. Rozmawiano o działaniu stowarzyszeń, o ich roli w środowisku lokalnym. Po niej Małgorzata Banaszczyk z Gminnego Centrum Informacji zaprezentowała multimedialną prezentację przedstawiającą przykłady realizowanych w programie odnowy wsi w gminie Żarki, do którego należy Jaworznik, gdzie zakończono prace przy zagospodarowaniu terenu obok szkoły podstawowej, wykonano plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki oraz piłki nożnej. Teren obsadzono krzewami, ustawiono ławostoły, natomiast w Kotowicach trwają prace przy zabytkowej studni, która znajduje się obok przedszkola. Studnia obłożona została kamieniem jurajskim, zamontowana została krata ochronna. W najbliższym czasie zostanie zamontowana obudowa drewniana. Dyskutowano także na temat możliwości pozyskiwania małych grantów oraz zagospodarowania wspólnej przestrzeni społecznej i wpływu tych działań na kształtowanie krajobrazu wiejskiego.


(Przygotowała: Anna Stodółkiewicz, fot. Anna Stodółkiewicz)

26

PAŹ

2007

1337

razy

czytano