Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  projektu zmiany Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki.

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Propozycje i uwagi do projektu zmiany Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki, zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 25.09.2012 roku, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Żarki, mogły składać w okresie od 26.09.2012 r. do 05.10.2012 r. za pośrednictwem Formularza uwag do projektu zmian uchwały zamieszczonego na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki.
Uwagi i propozycje na formularzu mogły być składane na piśmie droga elektroniczną lub korespondencyjną. W okresie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu.
Wobec powyższego proszę o zaakceptowanie przez Radę Miejską przedstawianego projektu zmiany Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki.
Sporządziła: Agnieszka Skorupa podinspektor ds. księgowości budżetowej

Żarki dnia 09.10.2012 roku
 

12

PAŹ

2012

1287

razy

czytano