Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Spotkanie samorządowców w Gminie Żarki.

Spotkanie samorządowców w Gminie Żarki.

W dniu 19 października odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów województwa śląskiego. Przyjechało około 70 szefów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich. Temat spotkania wiązał się z polityką energetyczną prowadzoną przez samorządy. Inicjatorem  konwentu był Śląski Związek Gmin i Powiatów - stowarzyszenie, którego misją jest służba na rzecz społeczności lokalnych i samorządów terytorialnych województwa śląskiego. W ramach związku zrzeszonych jest obecnie 116 gmin (w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu) i 11 powiatów regionu śląskiego. Teren jego działania zamieszkuje tym samym prawie 4 mln mieszkańców.

Gości w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach powitał burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. W krótkiej prezentacji opowiedział o wyróżnikach gminy Żarki na tle innych. Uwagę poświęcił żareckim jarmarkom, sanktuarium w Leśniowie oraz pamiątkom kultury żydowskiej. Konwent prowadził wójt Gminy Kochanowice Ireneusz Czech. Głos zabrał również wicestarosta powiatu myszkowskiego Jan Kieras. Przy stole prezydialnym zasiadł przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach Andrzej Jakóbczak.

Głównym tematem posiedzenia Konwentu były kwestie związane z lokalną polityką energetyczną. Samorządy mogą mieć wpływ przez planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. To jeden z obowiązków gmin wynikających z ustawy Prawo energetyczne. Są to zadania obowiązkowe i mają być zrealizowane przez wszystkie gminy niezależnie od ich wielkości czy możliwości finansowych i kadrowych. Konwent miał posłużyć zdobyciu wiedzy przez samorządowców właśnie w tym temacie. Wójtowie i burmistrzowie wysłuchali szeregu prezentacji związanych ze śląską energetyką, systemem zielonych inwestycji, możliwościach finansowania projektów energetycznych, planowaniu polityki energetycznej w gminach, unijnymi programami wsparcia dla gmin. Z zainteresowaniem przyjęto wystąpienie przedstawicieli Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. oraz zaawansowanych technologicznie firm z terenu województwa śląskiego z branży energetycznej.

Konwent zakończyła wizyta w sanktuarium leśniowskim.

(przygotowała i fot: Katarzyna Kulińska-Pluta)
 

22

PAŹ

2012

1381

razy

czytano