Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Ulica Ogrodowa w Żarkach z zapewnionym dofinansowaniem na przebudowę.

Ulica Ogrodowa w Żarkach z zapewnionym dofinansowaniem na przebudowę.

W dniu 31 października Wojewoda Śląski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków dla "schetynówek". Takim słowem określa się zadania realizowane w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Gmina Żarki z projektem „Przebudowa drogi gminnej nr 651070S– ul. Ogrodowej  w Żarkach” znalazła się na 15 lokacie w województwie wśród gmin.  Wartość zadnia: 1 785 300,00, wartość wkładu własnego gminy Żarki: 1 249 710,00, wartość dofinansowania 535 590,00.  Inwestycja będzie realizowana w 2013 r.
Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęły 82 wnioski, ocenie merytorycznej podlegało 56 wniosków spełniających wymogi formalne. Pieniądze otrzymają 35 gmin oraz 21 powiatów. Na liście rankingowej znalazł się również projekt Gminy Żarki.
- Projekt przebudowy ul. Ogrodowej polega na przebudowie 728,00 mb jezdni, budowie chodnika wraz z odwodnieniem, od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 793 Św. Anna - Siewierz do drogi wojewódzkiej Nr 792 Żarki-Kroczyce – wyjaśnia burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.  - Cała nawierzchnia jezdni i chodników wykonana zostanie z kostki betonowej.
 
W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:  przebudowa 728,00 mb drogi, wykonanie nowej podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, budowa 460 mb chodnika,  budowa 613,30 metrów kanalizacji deszczowej,  oznaczenie drogi znakami, wyznaczenie przejścia dla pieszych, uporządkowanie zieleni

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)
 

31

PAŹ

2012

1400

razy

czytano