Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

I KONFERENCJA Niepełnosprawność a sport Zintegrowana Edukacja Sportowa dzieci i młodzieży

I KONFERENCJA Niepełnosprawność a sport Zintegrowana Edukacja Sportowa dzieci i młodzieży

Serecznie zapraszamy rodziców, nauczycieli oraz osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w Konferencji pt. "Niepełnosprawność, a sport Zintegrowana Edukacja Sportowa dzieci i młodzieży" w dniu  18 listopada 2012 roku w Ośrodku Wypoczynkowym  „ORLE GNIAZDO” w Hucisku.  Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń związanych z sytuacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w aspekcie obecnie obowiązujących rozwiązań pranych i praktyk edukacyjno - wychowawczych w szkołach ogólnodostępnych. Przewidziano także dyskusje na temat edukacji dzieci i młodzieży w zintegrowanej formule edukacyjnej, zaproponowanej w projekcie pt. Zespół Społecznych Zintegrowanych Szkół Sportowych „Razem” SILESIA 2012. Projekt zostanie poddany ocenie i analizie. Poniżej program i harmonogram konferencji:


OTWARCIE KONFERENCJI
Godzina 10.00
Cel i zadania konferencji; Pan Marek Plura – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Powitanie zaproszonych gości i uczestników konferencji; Pan Mariusz Kleszczewski – Wicemarszałek Województwa Śląskiego

OBRADY PLENARNE

Godzina 10.30
Prof. Katarzyna Popiołek; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Psychologiczne aspekty funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w nowoczesnym społeczeństwie. Edukacja zintegrowana a równość szans.
Prof. Ewa Małecka –Tendera; Śląski Uniwersytet Medyczny – Terapeutyczne sposoby i metody wspomagania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Analiza porównawcza kształcenia fizjoterapeutów w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej.
Prof. Jan Ślężyński; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – Sport powszechny i sport kwalifikowany – dostęp i udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej.
Prof. Kazimiera Wódz; Uniwersytet Śląski – tytuł wystąpienia lub zakres tematyczny
Dr Krzysztof Wrana; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Uwarunkowania ekonomiczne i finansowe w świetle obowiązujących przepisów w Unii Europejskiej i w Polsce. Sposoby i metody wsparcia w realizacji projektu.
Przerwa 12.10 – 12.20
 

DYSKUSJA PANELOWA
12.20 – 13.20 Poczęstunek dla prelegentów i zaproszonych gości
13.20 – 14.00

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Około godziny 15.00
 

Organizatorzy (instytucje)
Śląski Związek Uczniowskich Klubów Sportowych
Współorganizatorzy:
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start” w Katowicach, Stowarzyszenie Aktywne Życie, Stowarzyszenie Kreatywni, Stowarzyszenie Szkoleniowców Sztuk i Systemów Walk Obronnych „HUSAR”
 

Komitet Honorowy Projektu
Patronat Honorowy – Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego
Przewodniczący – Marek Plura – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceprzewodniczący – Mariusz Kleszczewski – Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Wiceprzewodniczący – Dawid Kostempski – Prezydent Miasta Świętochłowice, Przewodniczący Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
Prof. Adam Gierek – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Zbyszek Zaborowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Kazimierz Górski – Prezydent Miasta Sosnowca
Małgorzata Ochęduszko – Ludwik – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Śląskiego
Henryk Moskwa – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego SLD
Wojciech Picheta – Starosta Powiatu Myszkowskiego
 

Dyskusja, której cechą charakterystyczną jest istnienie dwóch gremiów: dyskutującego (eksperci - panel) i słuchającego (audytorium - uczący się). W pierwszej fazie dyskusji, obserwowanej przez audytorium, wypowiadają się eksperci, wprowadzając w temat, następnie odbywa się dyskusja między członkami panelu. W drugiej fazie dyskusji głos może zabierać każda osoba wchodząca w skład audytorium:
Włodzimierz Żak - Burmistrz Miasta Myszkowa
Daria Kosmala – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Radna Miasta Katowice
Prof. Wojciech Popiołek – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ADP
Prof. Katarzyna Popiołek – Dziekan Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach
Prof. Ewa Małecka –Tendera – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Mariusz Jabłoński – Wiceprezes Spółki IDEON
Jerzy Podsiadło - Prezes Spółki Węglokoks
Ks. dr Marceli Cogiel – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Archdiecezji Katowickiej
Halina Głośna – Wiceprezes Biura Rachunkowego TAX-NET S.A.
Henryk Pięta – Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Start” w Katowicach
Agata Struzik – Wicemistrzyni Świata mono-ski, narciarstwo zjazdowe
Rafał Skrzypczyk – Wiceprezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji
Marcin Mikulski – Prezes Stowarzyszenia Aktywne Życie
Jan Zając – Wydawnictwa w Starym Stylu Pergamena


Komitet Organizacyjny
Przewodniczący: Andrzej Wróblewski – Prezes Śląskiego Związku UKS
 

Członkowie:
Elżbieta Doroszuk – Prezes Stowarzyszenia Kreatywni
Stanisław Twardowski – Wiceprezes Śląskiego Związku UKS
Andrzej Machowski – moderator konferencji


Honorowy Patronat
Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego
 

Patronat medialny
Regionalna TVP, Radio Em. Do udziału w Konferencji zaprosiliśmy również TVS, Radio Złote Przeboje, Radio Katowice, Gazetę Wyborczą, Dziennik Zachodni, Gazetę Myszkowską, PAP.
 

Uczestnicy
Członkowie Komitetu Honorowego,
Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Eurodeputowani Parlamentu Europejskiego
Paraolimpijczycy Londyn 2102
Sportowcy z niepełnosprawnością – zawodnicy drużyn rugby na wózkach
Dyrektorzy szkół z oddziałami integracyjnymi i szkół integracyjnych
Nauczyciele i pedagodzy praktycy
Instruktorzy Fundacji Aktywnej Rehabilitacji
Przedstawiciele samorządów: Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
Rodzice dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

06

LIS

2012

2407

razy

czytano