Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Ankieta nt. ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ankieta nt. ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gmina Żarki rozpoczęła przygotowania do wprowadzenia zapisów ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nowymi przepisami gmina będzie zobowiązana zorganizować system gospodarki odpadami komunalnymi, który musi zacząć działać od 1 lipca 2013 r. W związku z tym na gminę nałożone zostały nowe obowiązki mające na celu wdrożenie i funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Ankieta ma na celu wskazanie sposobu ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Jest jednym z pierwszych działań w ramach konsultacji z mieszkańcami w temacie planowanych zmian.  Wyniki ankiet będą zaprezntowane  radnym przed podjęciem ostatecznych decyzji.
 
- Od dłuższego już czasu trwają przygotowania do wdrożenia nowych przepisów. Musimy dokładnie określić zasady i koszty funkcjonowania nowego systemu w zakresie odbioru odpadów – wyjaśnia burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.
 
Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa cztery metody ustalania tej opłaty. I tak opłata ta może być naliczana od: ilość zużytej wody z danej nieruchomości, powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, gospodarstwa domowego. Koniecznym jest wybór tylko jednej metody. 
 
Warto wiedzieć, iż w ramach systemu, który ma obowiązywać od 1 lipca 2013 roku  odpady od mieszkańców będą odbierane przez przedsiębiorcę, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu ogłaszanego przez gminę. Po wdrożeniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości nie będzie zawierał umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady z jego nieruchomości (jak to miało miejsce dotychczas). Obowiązek ten spocznie na gminie. Obowiązkiem gminy będzie również pobieranie od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki z tych opłat będą przeznaczone na finansowanie funkcjonowania  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
Warto wiedzieć, iż w BIP są dostępne prrojekty uchwał, które również podlegają konsultacji społecznej, a dotyczą planowanych zmian w związku z wprowadzaniem ustawy tzw. śmieciowej. Dokumenty są dostępne pod adresami: http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/2640 oraz  http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/2641
 
Prosimy mieszkańców o wypowiedzenie się w temacie wyboru metody i wypełnienie ankiety. Wyniki ankiet zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Żarkach, która będzie podejmowała ostateczną decyzję w tym temacie.
(przygotowała: Katarzyna Kulinska-Pluta)
 

 WYPEŁNIJ ANKIETĘ

09

LIS

2012

1997

razy

czytano