Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Ankieta nt. ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ankieta nt. ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gmina Żarki rozpoczęła przygotowania do wprowadzenia zapisów ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nowymi przepisami gmina będzie zobowiązana zorganizować system gospodarki odpadami komunalnymi, który musi zacząć działać od 1 lipca 2013 r. W związku z tym na gminę nałożone zostały nowe obowiązki mające na celu wdrożenie i funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Ankieta ma na celu wskazanie sposobu ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Jest jednym z pierwszych działań w ramach konsultacji z mieszkańcami w temacie planowanych zmian.  Wyniki ankiet będą zaprezntowane  radnym przed podjęciem ostatecznych decyzji.
 
- Od dłuższego już czasu trwają przygotowania do wdrożenia nowych przepisów. Musimy dokładnie określić zasady i koszty funkcjonowania nowego systemu w zakresie odbioru odpadów – wyjaśnia burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.
 
Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa cztery metody ustalania tej opłaty. I tak opłata ta może być naliczana od: ilość zużytej wody z danej nieruchomości, powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, gospodarstwa domowego. Koniecznym jest wybór tylko jednej metody. 
 
Warto wiedzieć, iż w ramach systemu, który ma obowiązywać od 1 lipca 2013 roku  odpady od mieszkańców będą odbierane przez przedsiębiorcę, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu ogłaszanego przez gminę. Po wdrożeniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości nie będzie zawierał umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady z jego nieruchomości (jak to miało miejsce dotychczas). Obowiązek ten spocznie na gminie. Obowiązkiem gminy będzie również pobieranie od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki z tych opłat będą przeznaczone na finansowanie funkcjonowania  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
Warto wiedzieć, iż w BIP są dostępne prrojekty uchwał, które również podlegają konsultacji społecznej, a dotyczą planowanych zmian w związku z wprowadzaniem ustawy tzw. śmieciowej. Dokumenty są dostępne pod adresami: http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/2640 oraz  http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/2641
 
Prosimy mieszkańców o wypowiedzenie się w temacie wyboru metody i wypełnienie ankiety. Wyniki ankiet zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Żarkach, która będzie podejmowała ostateczną decyzję w tym temacie.
(przygotowała: Katarzyna Kulinska-Pluta)
 

 WYPEŁNIJ ANKIETĘ

09

LIS

2012

2129

razy

czytano