Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Szansa na wymianę starych pieców!

Szansa na wymianę starych pieców!

Najpierw radni przyjęli Program Niskiej Emisji dla Gminy Żarki. Następnie żareccy urzędnicy złożyli wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Do końca tego roku będzie wiadomo, czy miasto uzyska dofinansowanie na wymianę starych pieców na nowe, ekologiczne. Jeśli tak, to mieszkańcy Gminy Żarki zaczną korzystać z programu w 2013 roku.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żarkach została zaakceptowana uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Niskiej Emisji dla Gminy Żarki” i tym samym zadecydowano o wdrożeniu programu, który zostanie sfinansowany ze środków gminy oraz mieszkańców, przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Do końca października został złożony wniosek do WFOŚiGW w Katowicach. Gmina Żarki stara się o 360 tys. pożyczki na realizację zadania. Wartość całego projektu oszacowano na 600 tys. zł. Pozostałe środki 240 tys. zł to udział mieszkańców w tym projekcie.

Zakres zadania będzie polegał na wymianie źródeł ciepła zlokalizowanych w budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie gminy Żarki poprzez montaż nowych ekologicznych pieców w 50 domach.

- Na przełomie roku będzie wiadomo, czy uzyskamy dofinansowanie. Jeśli tak to w przyszłym roku rozpoczniemy wdrażanie programu – informuje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

Dotacja jest udzielna w formie pożyczki. Pożyczkę zaciągnie Gmina Żarki. Dzięki temu każda wymiana starego pieca w 60 proc. będzie opłacana z dofinansowania, a w wysokości 40 proc. przez mieszkańca.

Program niskiej emisji jest drugim z programów ekologicznych wdrażanych przez Gminę Żarki. W tym roku zakończono działania programu azbestowego.  Dzięki temu blisko 238 ton azbestu zostało zutylizowanych na terenie gminy Żarki, a z programu skorzystało około 130 mieszkańców.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

 

20

LIS

2012

1383

razy

czytano