Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Budynek dawnej biblioteki miejskiej do sprzedaży.

Budynek dawnej biblioteki miejskiej do sprzedaży.

W dniu 11 grudnia 2012 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach ul. Kościuszki 15/17 odbędzie się przetarg na nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej biblioteki miejskiej o pow. użytkowej 303 mkw oraz budynkami gosp. o pow. zabud. 17  mkw i 30 mkw przy ul. Moniuszki 1.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Żarki. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka, na której znajduje się budynek to teren o symbolu MN, UH, UI/1 – przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę usług niepublicznych (komercyjnych). Powierzchnia działki wynosi  687 metrów kwadratowych. Cena nieruchomości: 330.000,00 zł  zw. z VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu  11 grudnia  2012 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach  ul. Kościuszki 15/17. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Żarki Nr 51 8279 1036 0400 0016 2004 0002 MBS Myszków oddział Żarki lub w kasie tut. Urzędu najpóźniej do dnia 7 grudnia 2012 roku. Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Dowód wniesienia wadium  uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał – od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki – pokój nr 11 tel.34 3148036 wew.42
 

20

LIS

2012

1814

razy

czytano