Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Obfite opady śniegu, a obowiązki mieszkańców Gminy Żarki.

Obfite opady śniegu, a obowiązki mieszkańców Gminy Żarki.

Straż Miejska w Żarkach przypomina, aby mieszkańcy zwracali uwagę na odśnieżanie chodnika wzdłuż swojej posesji, a z przyjściem dużych mrozów na usunięcie sopli i nawisów powstających  na dachach i gzymsach. Obowiązki te wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Zgodnie z przepisami to właściciele nieruchomości zapewniają  utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje sie wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.


Warto zwrócić uwagę na artykuł 9 Uchwały nr LX/295/2006 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 10 października 2006r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żarki. Artykuł ten zobowiązuje właścicieli nieruchomości do: podjęcie działań w celu usuwania lub co  najmniej ograniczenia śliskości chodnika, usunięcia piasku użytego w celu ograniczenia śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania, usuwaniu sopli i nawisów lodowych z dachów i gzymsów niezwłocznie po ich pojawieniu się.
 

07

GRU

2012

1277

razy

czytano