Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Przenośne urządzenia rejestrujące na terenie Gminy Żarki.

Przenośne urządzenia rejestrujące na terenie Gminy Żarki.

Straż Miejska informuje, iż od najbliższego poniedziałku (10 grudnia) rozpoczną się kontrole naruszeń przepisów ruchu drogowego przy użyciu urządzenia rejestrującego. Fotoradaru można się spodziewać w Żarkach przy ul. Częstochowskiej i wzdłuż głównej drogi prowadzącej przez Wysoką Lelowską w kierunku Przybynowa. Kontrola fotoradarem może być prowadzona pod warunkiem spełnienia dwóch głównych wymogów, tj. miejsce kontroli ma być oznakowane oraz czas i miejsce kontroli ma być uzgodnione z właściwym Komendantem Powiatowym Policji. Straż Miejska w Żakach uzgodniła z zarządcą drogi powiatowej i policją w Myszkowie pierwszą lokalizację dla ustawienia urządzenia przenośnego. Zgodnie z przepisami fotoradar nie jest oznakowany,  ale oznakowane być musi miejsce prowadzenia kontroli. Urządzenie rejestrujące ma być posadowione poza jezdnią i w miarę możliwości poza pasem drogowym.

Na terenie Gminy Żarki na ten moment jest uzgodnione jedno miejsce do kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnego urządzenia rejestrującego. Jest to wspomniana już droga powiatowa  nr 3809S w ciągu ul. Częstochowskiej w Żarkach oraz ul. Częstochowskiej w Wysokiej Lelowskiej.

– Wybór tego miejsca został podyktowany dwoma względami. Przy tej drodze w Żarkach znajduje się szkoła podstawowa. Remont drogi przez Wysoką Lelowską, nowa szeroka nawierzchnia sprawia, iż kierowcy jeżdżą na tym obszarze z prędkością dalece odbiegającą od tej przepisowej – mówi Mariusz Nowak, komendant Straży Miejskiej w Żarkach.

Komendant podkreśla, iż jednym z obowiązków nałożonych na straż miejską w Żarkach jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. W ostatnim czasie to poczucie bezpieczeństwa znacznie spadło.  - Siatka dróg wojewódzkich na terenie Gminy Żarki jest bardzo gęsta. W tej chwili w powiecie myszkowskim jesteśmy gminą najbardziej zagrożoną pod względem wypadków i kolizji. Jest u nas bardziej niebezpiecznie niż w Gminie Koziegłowy, przez którą przechodzi przecież DK1 – wyjaśnia Mariusz Nowak.

Nadmierna prędkość w Żarkach zebrała w tym roku krwawe żniwo. W październiku doszło do dwóch śmiertelnych potrąceń. Latem zginął rowerzysta jadący z Żarek w kierunku Myszkowa. Drogi wojewódzkie na obszarze Gminy Żarki należą do bardzo niebezpiecznych. - Przed wyznaczeniem miejsc do ustawienia fotoradarów zostały przeprowadzone analizy zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów i pieszych na przestrzeni ostatnich trzech lat. Niestety, statystki są tragiczne w skutkach – dodaje komendant Mariusz Nowak.

Na uzgodnienia do ustawienia fotoradarów czekają kolejne miejsca na terenie Gminy Żarki wzdłuż dróg wojewódzkich: DW nr 793 Żarki, ul. Myszkowska i Moniuszki, DW Nr 793 Zawada, DW Nr 789 Żarki, ul. Ofiar Katynia i Niegowska, DW Nr 792 Jaworznik, ul. Kielecka, DW Nr 792 Kotowice, ul. Żarecka.

Oto harmonogram pracy z użyciem fotoradaru wykonywany przez Straż Miejską  w Żarkach w miesiącu grudniu.

Lp.

Data

Miejscowość

Droga

1

10.12.2012

Żarki, Wysoka Lelowska

3809S

2

11.12.2012

Żarki, Wysoka Lelowska

3809S

3

12.12.2012

Żarki, Wysoka Lelowska

3809S

4

13.12.2012

Żarki, Wysoka Lelowska

3809S

5

14.12.2012

Żarki, Wysoka Lelowska

3809S

6

15.12.2012.

Żarki, Wysoka Lelowska

3809S

7

17.12.2012

Żarki, Wysoka Lelowska

3809S

8

   18.12.2012

Żarki, Wysoka Lelowska

3809S

9

19.12.2012

Żarki, Wysoka Lelowska

3809S

10

20.12.2012

Żarki, Wysoka Lelowska

3809S

11

21.12.2012

Żarki, Wysoka Lelowska

3809S

12

22.12.2012

Żarki, Wysoka Lelowska

3809S

07

GRU

2012

2600

razy

czytano