Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Akademia, pasowanie uczniów, otwarcie placu zabaw – uroczystość w Szkole Podstawowej w Jaworzniku.

Akademia, pasowanie uczniów, otwarcie placu zabaw – uroczystość w Szkole Podstawowej w Jaworzniku.

12 listopada w Szkole Podstawowej w Jaworzniku odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości, oraz pasowanie uczniów klas pierwszych przez dyrektor szkoły  Jadwigę Podlejską. Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla dziecka oraz jego rodziny. Dziecko poznaje nowe środowisko, kolegów, nauczycieli. Bardzo się stara, aby sprostać nowym obowiązkom. Chce wśród nowo poznanych osób znaleźć swoje miejsce. Sprzyja temu akt przyjęcia pierwszaków do szkolnej rodziny, tzw. ślubowanie.

Odbyło się także uroczyste otwarcie, oraz poświęcenie przez ks. Marka Pacynę  placu zabaw. Na uroczystości przybyli burmistrz Miasta i Gminy Klemens Podlejski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Stanisława Nowak, Koordynator Oświaty Jakub Grabowski, radny Jerzy Kot oraz sołtys Jaworznika Mariusz Lidera.

Plac zabaw powstał przy udziale gminy Żarki, która złożyła w b.r. 2 wnioski o dofinansowanie budowy placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowościach Jaworznik oraz Kotowice. Dofinansowania otrzymały obie miejscowości.  

Konkurs kierowany był wyłącznie do społeczności lokalnych zamieszkujących obszary wiejskie, w miejscowościach gdzie liczba mieszkańców nie może przekroczyć 5000 osób

Znaczną część prac przy powstaniu atrakcyjnego terenu rekreacyjnego i placu zabaw na terenie sąsiadującym ze szkołą podstawową i remizą OSP wykonali mieszkańcy Jaworznika
- były to  prace przygotowawcze jak: uporządkowanie terenu, plantowanie, nawiezienie ziemi, wykonanie piaskownicy, malowanie płotu, wykonanie nowych bramek do piłki nożnej, a także montaż elementów drewnianych.

Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe czyli: zjeżdżalnie, karuzele tarczową, sklepik, huśtawkę podwójną, ważkę, konik na sprężynie, koniczynkę.
Zamontowano także drewniane ławostoły.

Powstały również dwa boiska do zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
Od podstaw zostało utworzone boisko do piłki siatkowej. Istniejące boisko do piłki nożnej zostało wyrównane i zaopatrzone w nowe bramki.
Teren wokół placu został obsadzony krzewami ozdobnymi.

Należy podkreślić ogromne zaangażowanie mieszkańców już na etapie planowania jak również na etapie powstawania inwestycji. W koncepcję projektu, przygotowanie wniosku, bardzo aktywnie włączyło się Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jaworznik z prezesem Jerzym Kotem oraz Radą Sołecką z sołtysem Mariuszem Widerą.
Tak oczekiwane w Jaworzniku przedsięwzięcie, ponieważ realizowane jest w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego, odpowiada również na założone cele programu jak  podniesienie standardów życia na wsi, zaspokojenie potrzeb społecznych, zaangażowanie społeczności wiejskiej do wspólnej pracy na rzecz poprawy wizerunku wsi, wyeliminowanie konfliktów, a budowanie więzi i postaw partnerskich pomiędzy mieszkańcami.

(Przygotowała: Anna Stodółkiewicz, fot. Agnieszka Skorek, Jakub Grabowski)

19

LIS

2007

1262

razy

czytano