Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zakończony projekt dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Żarki.

Zakończony projekt dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Żarki.

Pięć osób ukończyło szkolenie z zakresu kucharza małej gastronomii z elementami florystyki, dwie osoby kurs obsługi komputera, kolejne dwie szkoliły się jako technolog robót wykończeniowych, do zawodu magazyniera połączonego z obsługą wózka widłowego przygotowały się dwie osoby, jedna pozyskała kwalifikacje do opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i dziećmi. W ramach projektu odbył się wyjazd integracyjny dla uczestników i ich rodzin do Kroczyc. Takie efekty osiągnięto w wyniku realizacji projektu pt.
„Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki”

Projekt był realizowany od stycznia do grudnia 2012 roku. Uczestniczyło w nim 12 osób w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Żarki.

- Uczestnicy podnosili kwalifikacje zawodowe w różnych obszarach. We współpracy z doradcą zawodowym decydowali, jaki kierunek kształcenia zawodowego wybrać dla siebie – informuje Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.

W ramach projektu ze środków Unii Europejskiej opłacono kursy zawodowe dostosowane do możliwości oraz zainteresowań uczestników, odbył się trening kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne siły, kursy pierwszej pomocy przedlekarskiej, seminaria: z równości szans kobiet i mężczyzn oraz z zakresu praw i obowiązków

- Udział w projekcie wpłynął zdecydowanie na podniesienie samooceny uczestników projektu,  nabycie umiejętności autoprezentacji, zwiększył motywację do poszukiwania pracy
dał uczestnikom wiedzę i umiejętności umożliwiające powrót na rynek pracy – dodaje Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Dwie osoby już podjęły zatrudnienie. Jeden z uczestników projektu po szkoleniu z zakresu pomocy przedlekarskiej zdecydował się na podjecie nauki, Kształci się w kierunku ratownika medycznego. Uczestnicy projektu w ostatnim czasie podsumowali projekt. Kierownik MGOPS Teresa Kowacka, burmistrz Żarek Klemens Podlejski i przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach wręczyli im zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizował  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach.

(przygotowała i fot: Katarzyna Kulińska-Pluta)
 

18

GRU

2012

3877

razy

czytano