Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2013 roku.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2013 roku.

 Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XXIV/175/2012 Rady miejskiej w Żarkach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku 


Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
ogłasza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowych w roku 2013 do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym w terminie do dnia 4 stycznia 2013 roku na adres: Urząd Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17 z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych  w otwartych konkursach ofert w roku 2013”.

20

GRU

2012

1189

razy

czytano