Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Wycinka w zniszczonych lasach

Wycinka w zniszczonych lasach

W związku z zapytaniami w kwestii porządkowania lasów po oblodzeniu drzewostanów w 2010 roku przypominamy informację od Nadleśnictwa Złoty Potok. Lasy można porządkować, ale należy to robić w sposób legalny. Właściciel lasu może przystąpić do porządkowania skutków klęski bez zezwolenia, lecz nie zwalnia go to z obowiązku zgłoszenia pozyskanego drewna na gruncie do odbioru w celu uzyskania świadectwa legalności wystawionego przez pracownika nadzoru nad LN ALP. Wydawanie świadectw legalności nie podlega żadnej opłacie!

Właściciel lasu winien przedstawić aktualny wypis z rejestru gruntów(ważność 3 miesiące), który stanowi udokumentowanie, że jest on właścicielem lub współwłaścicielem działki leśnej.

Lasy nadzorowane przez wspólnoty danych wsi otrzymają od Nadleśnictwa jedno świadectwo legalności w stosunku do zniszczonej powierzchni na ogólnie pozyskaną masę drewna,
a rozliczenie imienne członków oraz wydawanie drewna leży w gestii Zarządu danej Wspólnoty.

W sprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew w lasach należy kontaktować się ze specjalistą ds. leśnictwa  – Edmundem Jędrzejewskim, dyżurującym w pierwszą środę miesiąca w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17 , w godzinach 8.30 – 11.00. Dostępnym w pozostałe dni tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel i świat pod numerem telefonu: 784 487 257 w godz. 7.00 – 15.00.
 

08

STY

2013

1423

razy

czytano