Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Kolejne szkolenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.

Kolejne szkolenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.

28.11.2007r w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach odbyło się szkolenie na temat możliwości pozyskiwania funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie:
Odnowy i rozwoju wsi, Wdrażania inicjatywy Leader +, a także Podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Szkolenie prowadziły osoby z Urzędu Marszałkowskiego

O dofinansowanie można będzie ubiegać się m.in. z tytułu inwestycji w zakresie:
  • budowy, modernizacji obiektów pełniących funkcje publiczne, kulturalne, sportowe
  • kształtowania obszaru przestrzeni publicznej
  • kultywowania tradycji lokalnych
  • rozwój agroturystyki
  • zakup strojów, instrumentów muzycznych dla zespołów artystycznych
  • budowy małej infrastruktury turystycznej jak: trasy rowerowe, pola namiotowe
  • gospodarka wodno – ściekowa
Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wzięło w nim udział ponad 30 osób przeznaczone było dla sołtysów, radnych, rad osiedlowych i sołeckich, liderów wsi, a także wszystkich, zainteresowanych inwestycjami na terenie naszej Gminy.


(Przygotowała: Anna Stodółkiewicz, fot. Anna Stodółkiewicz)

30

LIS

2007

1326

razy

czytano